Aktuellt

Nu närmar sig julhelgerna och vi kan snart lägga verksamhetsåret 2018 till handlingarna och börja tänka på 2019.

 

Vi rivstartar den 19 januari 2019 med Släktforskningens dag, årets tema är

"Fotografiet och släktforskningen"

Vad kan man göra med sina foton? Hur får jag in bilderna i mitt släktforskningsprogram? är exempel på frågor som många ställer sig.

 

Det blir öppet hus i föreningslokalen (Aktivitetshuset i Gagnef) i samarbete med

Gagnefs fotoklubb mellan kl 10-15.

  • KL 10 och kl 13 informerar fotoklubben om bildbehandling
  • Lars Liss finns på plats med HP Persson bilder
  • Styrelsen är där och visar hur man kan lägga in bilder i bl a Min Släkt

 

Annonsering kommer i första halvan av januari.

 

Nu önskar vi i styrelsen er släktforskare en

 

GOD JUL och GOTT NYTT ÅR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31 oktober

Det blev en spännande 2 timmars rundtur vid studiebesöket på Länsfängelsets museum i Falun.

Vi började i den gamla tingssalen där vår guide berättade länsfängelsets historia från starten 1849 fram till 1995 då det stängdes.

Vi fick se fångarnas olika utrymmen, - allt från den vanliga cellen till den mörka och kalla straffcellen nere i källaren. Flertalet straffåtgärder skulle vi idag betrakta som inhumana.

Fångarna var de som dömdes av tings- och häradsrätterna i Dalarna.

Ingången till straffcellen

Dörrskylten till "Juttas" cell.

"Jutta" dömdes som delaktig i mordet på makarna Dunder i Leksand år 1909. Kompanjonerna "Svarta Hästen" och "Löfstalunsen" fördes till Långholmen för att avtjäna sina straff.

Nu när fängelset fungerar som vandrarhem är "Juttas" cell omtyckt att hyra in sig i.

Original-stock som använts på någon kyrkvall för att låsa fast straffade personer

Höstens kurser i släktforskning pågår

 

  • Grundkurs 1, Aktivitetshuset Gagnef torsdagar kl 9:30 - 12:00

 

  • Kamratcirkel, Aktivitetshuset Gagnef torsdagar kl 9:00 - ca 12:00

 

  • Läskurs i gammal handskrift, ABF-lokalen Mockfjärd måndagar kl 10-12:15

 

  • Grundkurs 1, ABF-lokalen Mockfjärd måndagar kl 18 - 20:15

 

 

 

Nu är Släktforskarveckan över och vi kan summera årets Gagnefsdag.

 

Föreningen fanns tillgänglig för hjälp och information på tre ställen, aktivitetshuset i Gagnef, Mockfjärds gammelgård och Hjort Olârs café i Dala-Floda.

Vi hade 50-60 besökare under dagen som kom med olika typer av frågor.

Flera passade på att besöka oss på alla tre ställena vilket var riktigt trevligt.

 

Nu tar vi sommarlov, sedan startar förberedelserna inför Riksstämman i Växjö 31 augusti.

På aktivitetshuset var intresset för kartor stort.

På Knutesgården i Mockfjärd var det många frågor om bygden och på Hjort Olârs café i Dala Floda var det full fart.

Från medlemsmötet lördagen den 18 april 2015

Cici Löfgren från Arkiv Digital förbereder sig, tillsammans med Lars-Olof Nordesjö, inför presentationen av Arkiv Digitals nya web-version.

Ett fyrtiotal åhörarare kom till Adelborgssalen för att lyssna på när Cici Löfgren delade med sig av sin rika kunskapsbank

Årsmötet omvalde den sittande styrelsen, därefter berättade Lars-Olof Nordesjö om Realarv - hur man ärvde förr i Dalarna.

Lars-Olof Nordesjö berättade initierat om Storskiftet i Gagnefs socken, alltifrån dess historik till hur man gick till väga och hur resultatet blev.

Vi fick till ex veta att en besuttenhet (10 spannland) betraktades som måttet på en egendoms förmåga att föda sin brukare och samtidigt betala ålagd skatt.

Medlemsmötet den 14 februari i Församlingshemmet Dala-Floda, lockade ett 30-tal intresserade som lyssnade till Lars-Olov Eriksson då han berättade om Ekfännbergets fäbodar och de människor som funnits där under 400 år

Lars-Olov Eriksson med PerNils-gården i bakgrunden

Januari

Många kom till Öppet Hus i Aktivitetshuset under "Släktforskningens Dag/Riksarkivet 400 år" lördagen den 20 januari, då kunde vi bl a visa den litteratur som finns i vår lokal

November

Samer i vår bygd var temat för årets sista medlemsmöte där Eskil Olsson initierat berättade vad han funnit om de samer som periodvis eller permanent varit bosatta i våra trakter.

Ett femtiotal åhörare hade kommit för att ta del av hans rika kunskaper.

Roger Mattsson, Eskil Olsson och Birgitta Eriksson

Roger och Birgitta representerade Olaus Laurentii

Släktförening

Kvällen var ett samarrangemang med Olaus Laurentii Släktförening.

 

Efter avslutat föredrag uppvaktade föreningen Eskil med ett stipendium och en uppmaning att fortsätta forska och bjuda på sina kunskaper.

Torsdagen den 12 oktober

Över 40 personer kom för att lyssna på Nils Roos föreläsning om Gagnefs Domböcker i Adelborgssalen Djurås.

Han berättade om de spännande uppgifter man kan träffa på där, om tvister som hamnat i tingsrätten för länge sedan och som handlade om alltifrån ägotvister, arvsrätt/bördsrätt till sedlighetsbrott och vägunderhåll.

Ett tidigt tvistemål var från 1544, - man kan alltså få reda på vad som hänt i bygden långt före kyrkböckernas tid.

 

Se artikel skriven av Nils Roos Domböcker på nätet

Nils Roos fångade publikens intresse då han berättade om några olika fall som hamnat i Gagnefs tingsrätt, och om innebörden i de straff eller åläggande som tingsrätten utdömde.

Ekonomiskt straff, löpa gatlopp eller spöstraff är exempel på vad man kunde dömas till.

Öppet hus, lördagen den 18 mars, i Aktivitetshuset på Släktforskningens dag blev glädjande nog välbesökt, - det forskades på alla plan och vi fick visa upp vår nya hemvist.

Aktivitetshuset rymmer många.

 

Mars 2017

Boksläpp

Karin Hedman-Larssons nya bok Porten till Västerdalarna som handlar om byarna Färmsnäs och Högberget i Mockfjärd, presenterades söndagen den 27 augusti på Gammelgården i Mockfjärd.

 

Många intresserade fanns på plats som köade för ett signerat exemplar av boken.

Våra ambassadörer i Dalarnas monter fick svara på många frågor från besökarna, alltifrån släktforskning till Jerusalemfararna från Nås och Vansbrosimningen.

Positiva dagar, - och "Gagnsbakelserna" var som vanligt populära!

Från Dalarnas monter under släktforskardagarna ser vi "innanför skranket"

Yvonne Hellberg, Birgitta Classon och Roger Mattsson från Gagnefs Släktforskarförening samt Håkan Gelin från Släkt och Bygd.

Nu är Gagnefs dag i Dalarnas släktforskarvecka genomförd och det blev en mycket lyckad dag.

Det var full fart med ett fyrtiotal besökare i Aktivitetshuset på Tallbacken, Gammelgården i Mockfjärd och i Dala-Floda som ville ha hjälp med släktforskarfrågor, - därutöver flera som var allmänt intresserade.

De flesta kunde få svar på sina frågor under dagen, - mera svårlösta får hjälp i efterhand.

Två besökare från Linde i Västmanland fick hjälp med att hitta rätt bland byarna av Lars-Olof Nordesjö. I slutändan fann de släktskap via Laurentiiregistret!

 

 

 

Dalfolk i Rotemansarkiven

var titeln på söndagens öppna medlemsmöte i Adelborgsalen.

Professor Anna Götlind guidade oss skickligt genom Stockholms Rotemansarkiv, som fördes under åren 1878-1926 då inflyttningen till Stockholm var så stor att man inte hann med uppdatering av husförhörslängderna.

För att klara bokföringen delades Stockholm upp i initialt 16 rotar med en ansvarig Roteman.

Hon gav de 20-tal närvarande exempel på några starka livsöden bland dem som utförde "herrarbeten" i Stockholm.

Lars-Olof Nordesjö och Anna Götlind förbereder framträdandet

Måndagen den 5 december 2016

Ett 25-tal personer kom till DNA-träffen i Aktivitetshuset på måndagskvällen för att lyssna på och få råd av Peter Niwong.

Dessutom gavs möjlighet att få ett testkit gratis och info om hur man går vidare för att beställa och slutföra testet hos Family Tree DNA.

Eventuellt kommer en uppföljning under våren om hur man tolkar svaren.

Lördagen den 19 november,

kom det närmare 100 personer till Himmilsgården i Djurås för att lyssna på Maria Lannerbro Norell från Dalarnas Museum och Lars-Olof Nordesjö.

 

Lars-Olof berättade om när Gagnef låg vid Östersjöns strand och Maria om Dalarnas arkeologi med speciell inriktning på Gagnefs kommun.

 

Hon berättade om tidiga bosättningar och vilka spår vi än i dag kan se efter våra föregångare, och vilken rikedom av bergarter som finns i vårt landskap.

I nyutkomna boken Dalarnas Arkeologi kan man fördjupa sina kunskaper.

 

 

Exempel på verktyg från olika tidsåldrar fanns till beskådande.

En kväll på nybörjarkursen i Mockfjärd

Ämnet Soldatforskning med Lars-Olof Nordesjö som guide i olika soldatregister, lockade många till Adelborgssalen lördagen den 29 oktober.

Han visade flera olika möjligheter att informera sig om soldater från Gagnefs kompani.

Efter föredraget tog flera chansen att ställa frågor och att söka i de register som finns i släktforskarföreningens dator

Släktforskarjouren torsdagen den 27 oktober var välbesökt, vi återkommer nog under våren med flera tillfällen

 

Lokalfrågan är löst, Gagnefs Släktforskarförening kommer att ha en fast punkt i Aktivitetshuset, Tallbacken i Gagnefs kyrkby.

 

Projektet Namn Åt De Döda, NÅDD, ska leda fram till en ny version av Sveriges dödbok.

Många engagerade släktforskare registrerar data för att nästa version (den sjunde) ska kunna publiceras runt 2017-2018. Drygt hälften av Sveriges församlingar, bl a Gagnef-Floda-Mockfärd, är färdiga.

Vill du hjälpa till? Se på Förbundsinfo/Namn åt de döda i bifogad länk Rötter

 

Från släktforskardagarna kan rapporteras att 10 st föreläsningar spelades in och finns nu att se på UR Play

Lars-Olof Nordesjö från vår egen förening tilldelade hedersdiplom för sina insatser för släkthistorisk forkning vid årets släktforskardagar i Umeå.

Vi i föreningen är glada och stolta över att hans insatser uppmärksammas!

 

Lite mera...

Släkt och Hembygdsforskare har sedan 1979 bedrivit gravstensinventering runt om i landet.

Man kan fritt ta del av materialet ur databasen, se www.genealogi.se

under fliken Faktabanken/ -gravstensinventeringen.

Man kan också själv bidra med foton och uppgifter till inventeringen.

 

Eskil Olsson i Bäsna har startat ett projekt för att lägga in fler uppgifter från Gagnefs kyrkogård och han vill gärna ha hjälp med det arbetet.

Kontakta honom om du vill bidra med uppgifter eller hjälpa till med registrering av detta kulturarv.

Torsdagen den 31 mars berättade Peter Niwong initierat hur man kan gå tillväga om man vill veta mer om sina rötter och sin stora familj med hjälp av DNA.

 

Många kom för att lyssna på Peter

Peter Niwong tillsammans med Yvonne Hellberg

Det finns flera intressanta böcker i ämnet

Vid det välbesökta årsmötet, måndagen den 21 mars, förändrades styrelsen så till vida att vår sekreterare Kristina Bergman lämnade styrelsen.

Sekreterarposten övertogs av Claes Svedberg och Bengt-Åke Permats valdes in som suppleant.

Efter avslutat årsmöte berättade Lars-Olof Nordesjö om Flottbroar i Dalarna

Den nya styrelsen från vänster: Bengt-Åke Permats, Inga-Lisa Lundgren,

Lars-Olof Nordesjö, Yvonne Hellberg, Roger Mattsson, Birgitta Classon och Claes Svedberg

Kristina avtackades av ordf Roger Mattsson

för sitt mångåriga styrelsearbete med en vacker vårbukett

Lars-Olof berättade att flottbroar fanns på många ställen utmed Dalälven redan under 1600-talet.

Av de 30-tal broar som har funnits i Dalarna finns fortfarande 2 st, och båda ligger i Gagnefs kommun:

bron mellan Öster- och Västerfors och bron söder om kyrkan i Gagnefs kyrkby.

Hösten 2015

Besök på Landsarkivet i Uppsala

De medlemmar som hörsammat inbjudan om besök på Landsarkivet i Uppsala fick en guidad visning och bra information om av vad som finns tillgängligt i arkiven där.

Vi fick se dolda skatter som stora vackra kartor över Gagnefs socken, skallgångskarta över vargjakt i Torsångstrakten, en mystisk fiol från Bäsna, en bok över Mockfjärds lasarettsmedel och mycket annat spännande.

Dessutom hade vi tillgång till forskarsal och material som inte är digitaliserat med möjlighet att fotografera eller beställa kopior av. Med andra ord, en toppendag för släktforskare.

Bengt Erkers överlämnar sin forskning om Floda till Gagnefs Släktforskarförening

Forskningen handlar om invånarna i Floda församling som han följt från 1731 och framåt. Han gör därmed sin forskning tillgänglig för allmänheten via släktforskarföreningen.

Det öppna medlemsmötet i Himmilsgården den 18 nov, då Erik Sköldebrant visade Anders Åströms film Med Dalälven - Från Källorna till havet, lockade ett 90-tal besökare.

Eriks morfar Anders Åström producerade filmen för 90 år sedan efter Karl Erik Forslunds bok Med Dalälven.

 

Vi fick under 2 timmar följa vackra miljöer med midsommardans och timmerflottning utefter vattnets väg från källorna till Väster- och Österdalälvarna, till älvarnas förening och en bit på vägen till Östersjön.

 

Måndagen den 9 november visade Mockfjärds Hembygsförening gamla Mockfjärdsbilder i skolans matsal inför en stor publik. Många roliga och intressanta bilder, nedan en bild på när Pell Anna Persdotters son Per stod i begrepp att utvandra till USA år 1881. Trugorna (snöskorna) för hästen ligger på kofferten.

Pell Anna följde så småningom efter Per och bosatte sig hos honom i Blomkest USA.

 

 

Vad vet vi om byarna i Gagnef?

Det var frågan man sökte svar på vid träffen i Adelborgsalen Djurås.

 

Svaret blev att det finns mycket samlat och dokumenterat, men att en hel del material inte är säkert arkiverat och tillgängligt för vem som helst.

En del byar har lämnat sitt material till bibliotek eller Arkivcentrum Dalarna, andra har sparat i egna arkiv eller hemma hos något byombud.

Viktigt att ta med sig från dagens övning är att originaldokument och bilder bör sparas för framtiden på ett säkert sätt, - och att spara digitalt gör informationen mera lättillgänglig.

 

 

 

Här är några av dem som berättade om hanteringen av befintlig bydokumentation.

Ulrika Olsson, Linnea Olsson, Leif Lorentzon, Lars-Olof Nordesjö och Claes Svedberg

Släktforskardagarna i Nyköping blev lyckade för Gagnefs Släktforskarförening.

Många intresserade besökte den monter som vi delade med Dalfolk och Ovansiljans släktforskare och där man gemensamt fick svara på frågor som berörde stora delar av Dalarna.

 

 

 

 

 

 

Vår monter lockade med kunniga utställare och goda "Gagnefsbakelser".

Lördagen den 25 april möttes flera av Dalarnas släktforskarföreningar i Gagnefs Släktforskarförenings lokaler i Mockfjärd under parollen "Dalasamverkan".

Föreningarna möts 1-2 ggr per år för att utbyta erfarenheter och tipsa varandra om hur verksamheten kan förnyas och utvecklas, och som namnet säger, samverka.

Den här gången var det vår tur att stå för värdskapet, nästa gång blir det Släkt och Bygd i Borlänge som står som arrangörer.

 

Sedan vidtog en givande förmiddag, bl a diskuterades nyttan av att delta som utställare med monter på Släktforskardagarna som i år hålls i Nyköping.

Vidare ventilerades olika informationskanaler som t ex hemsida och Facebook, gemensamma anbytardagar och det personliga mötet i form av "kamratträffar" där man hjälper varandra att forska och att tyda svårläsliga texter samtidigt som man har en trevlig samvaro.