Förening och styrelse

Medlemsavgiften i Gagnefs Släktforskarförening för 2018 är 150 kronor.

 

Vill du bli medlem är du välkommen att kontakta någon i styrelsen, eller så kan du sätta in medlemsavgiften på Bankgiro 5808-7214.

Lämna då uppgifter om namn, postadress, telefon och e-postadress till vår kassör Bengt-Åke Permats så att han vet vem den nya medlemmen är.

e-post:

bengtake.permats@telia.com

Vi ordnar kurser och kamratcirklar i släktforskning och i att läsa kyrkböckernas gamla text.

Som medlem kan du även få hjälp av erfarna släktforskare då du stöter på problem i din forskning.

Styrelsen för verksamhetsåret 2018 består av:

Ordförande: Roger Mattsson

Birgitta Classon

Lars-Olof Nordesjö

Claes Svedberg

Inga-Lisa Lundgren

Suppleant:Yvonne Hellberg

Suppleant:Bengt-Åke Permats

 

 

e-post till vår ordförande Roger Mattsson

rm.sforsk@telia.com

Gagnefs Släktforskarförenings styrelse 2018

Stående från vänster: Birgitta Classon, Claes Svedberg, Yvonne Hellberg, Lars-Olof Nordesjö, Roger Mattsson

Sittande från vänster: Bengt-Åke Permats och Inga-Lisa Lundgren

Styrelsen för Gagnefs Släktforskarförening 2016-2017

Från vänster: Bengt-Åke Permats, Inga-Lisa Lundgren, Lars-Olof Nordesjö,

Yvonne Hellberg, Roger Mattsson, Birgitta Classon och Claes Svedberg

Styrelsen för Gagnefs Släktforskarförening 2015-2016

Från vänster: Claes Svedberg, Yvonne Hellberg, Inga-Lisa Lundgren, Lars-Olof Nordesjö, Roger Mattsson, Birgitta Classon och Kristina Bergman