Boksamling
 1. Lagar och offentliga handlingar
 2. Diverse litteratur
 3. Soldater
 4. Riksheraldikerämbetet
 5. Sockendokumentation
 6. Svensk historia
 7. Resandelitteratur
 8. Utbildningslitteratur - Släktforskning
 9. Årsböcker
 10. Tidningar
 11. Antavlor och Släktkrönikor
 12. Emigranter

1. Lagar och offentliga handlingar

Statistik öfver Sverige 1855 (Grundad på offentliga handlingar) Carl af Forsell

Utgiven av: Rediviva

 

Sveriges Rikes lag 1734

Utgiven av: Gidlunds

2. Diverse litteratur

Anders, Ingrid och Andreas, levnadsöden framtagna ur offentliga arkiv

Författare: Hillevi Engström

 

Artister, komedianter och fattigt folk, Påvekyrkan under 1700-talet i Stockholm.

Utgiven av Katolska Bokförlaget

 

Där susar skog - där skälver asp

Författare: Lydia Danielsson & Kent Anderssson

 

Ett vandrande folk

Författare: Elvy Aronsson & Maud Hägg

 

Klockaren, Vallfart i tid och rum

Författare: Erik Lindholm

 

Mormorsboken

Författare: Linnea Johnson, Molly Johnson & Tilda Maria Forselius

 

Odelstorpet Ottslätta

Författare: Elsa Christina Ek

 

Svalan mot Höken

Författare: Bertil & Pelle Olsson

 

Till Siljansfors, från Överammer och Brattsjö

Författare:Carl Nyström

 

Uppsala stifts herda minne, stiftshistorisk uppslagsverk från reformationen till nyare tid

Utgiven av: Ärkestiftets herdaminneskommitté Uppsala, 1980

 

Visenterna i Avesta

Utgiven av: Avesta kommun

3. Soldater

Svenska indelningsverket, första bandet

Författare: C. Grill

Svenska indelningsverket, andra bandet

Författare: C. Grill

 

Svenska knektar

Författare: Lars Ericsson

 

Indelt soldat och Rotebonde

Författare: Elfred Kumm

 

Med Dalkarlar i fält

Författare:Casimir Laurin

4. Riksheraldikerämbetet

Meddelande från Riksheraldikerämbetet, från 1934 -1945 (9st)

 

Ve Congrès International des Sciences Genèalogique à Stockholm 1960

(Femte internationella kongressen för vetenskaperna genealogi och heraldik i Stockholm 1960)

5. Sockendokumentation

Bomärken i Gagnef och Mockfjärd

 

Bygga och bo i Dalarna

Författare:Roland Andersson, Örjan Hamrin och Daniels Sven Olsson

 

Bäsna, Gårdar och Släktförhållande

Författare: Bernt Ekholm

 

Det gamla Floda

Författare: E.R. Gummerus

 

Det älskade Gagnef

Utgiven av: Stiftelsen Gagnefs Minnesstuga

 

Frälsefolk och och jordaskiften under medeltiden

Författare: Elis Härshammar

 

Föreningar i Gagnefs kommun (Inventering)

Utgiven av: Dalarnas folkrörelsearkiv

 

Gagnef och Mockfjärd, En hembygdsbok

Redaktion: Erik Lindholm, Gösta Wigardt, Harald Åkerlund och Valter Östling

 

Gagnefsbyn i backspegeln

Författare: Sune Garmo

 

Gimsbärke

Utgiven av: Studiecirkel i Gimsbärke

 

Landskapsböcker:

Bohuslän

Dalarna

Hälsingland

Värmland

Utgivna av Utbildningsförlaget

 

Leksands sockenbeskrivning Del l

Leksands socken 1539-1572, Sockenbor, Skatter, Tionde

Utgiven och kommenterade: Gunnar T. Westin

 

Leksands sockenbeskrivning Del ll

Tingsstället i Leksand

Sammanställd av: Ernst Leche

 

Leksands sockenbeskrivning Del lll

Rote och tunnlag som folkliga lagbildningar

Författare: John Granlund

 

Litteratur om Gagnef och Floda (Register)

Författare: Olle Wingborg

 

Mockfjärd genom tiderna

Författare: Börje Bergqvist, Utgiven av Mockfjärds Hembygdsförening

 

Om gamla Ludvika

Författare: Elin Sidner Olsson

 

Porten till Västerdalarna, byarna Färmsnäs och Högberget i Mockfjärd

Författare Karin Hedman-Larsson

 

Resa i Dalarna 1765 (Dalarnas Hembygdsbok 1968-1969)

Författare: Johan Isac Adelswärd, Johan Gottlieb, Henric & Hans Jacob Gahn

6. Svensk Historia

En bit av Sveriges historia

Utgiven av Utbildningsradion

 

Folkkulturens skepnader, Till folkdräktens genealogi

Utgiven av Folkskolans vänner

 

Genom Sveriges bygder, Skildringar af land och folk

Författare: Herm Hofberg

 

Himla många kungar (Nordiska muséet och Skansens årsbok)

Utgiven av Nordiska muséet

 

Massakern på Norrmalmstorg, Bönders kamp för frihet & inflytande

Claes-Göran Bergstrand

 

Minnets stigar, En resa bland svenska kyrkogårdar

Hans Hammarskiöld, Anitha Theorell och Per Wästberg

 

När svenskarna valde tronföljare, handlingar från riksdagen i Örebro 1810

Utgiven av Sveriges Riksdag

 

Så reste vi

Leif Kindblom

 

Vem är det? Svensk Biografisk årsbok

Författare: Hans Uddlin & Katrin Paabo

 

Vardagsslit och sjuårskrig

Författare: Carl Johan Aminoff

 

7. Resandelitteratur

Anor från landsvägen

Författare: Bo Lindwall

 

 

8. Utbildningslitteratur, Släktforskning

Almanacka för 500 år

 

Anor i folkupplaga

Författare: Lennart Börnfors

 

Domstolsforska

Författare: Claes Westling

 

Emigrantforska på nätet (Sveriges Släktforskarförbundets handbok nr 15)

Författare: Ted Rosvall & Anna-Lena Hultman

 

Emigrantforska steg för steg

Författare: Per Clemensson &Kjell Andersson

 

Emigrantforskning (Sveriges Släktforskarförbundets handbok nr 1)

Författare: Ted Rosvall & Anna-Lena Hultman

 

Finn din släkt

Författare: Elisabet Thorsell & Ulf Berggren

 

Gammal handstil, 3 pärmar

Kursmaterial framtaget av Yvonne Hellberg

 

Handbok i handskriftsläsning, "Vad står det"?

Författare: Ulf Berggren & Elisabeth Thorsell (Sveriges Släktforskarförbunds Handbok 14)

 

Handledning i tolkning av gamla handskrifter

Författare: Torbjörn Wahlström och Thorulf Imselius

 

Handbok i Släkt- och Personforskning

Bengt Hildebrand/ Wahlström & Widstrands förlag

 

Finn den egen släktsaga

Författare: Per Clemensson & Kjell Andersson

 

Kartforskning

Författare: Karl-Ingvar Ångström & Björn Johansson

 

Kulturhistoria för släktforskare

Författare: Jan Garnet

 

Kyrkböckerna berättar

Författare: Egil Johansson

 

Källkritik och Källhänvisningar (Svenska Släktforskarförbundets handbok

nr 11)

Författare: Michael Lundholm

 

Källhänvisningar i Disgen 2016 (Tillägg till handboken Källkritik och Källhänvisningar)

Författare: Michael Lundholm

 

Latin för släktforskare

Författare: Urban Sikeborg

 

Lärarhandledning till Min första släktbok

 

Läsebok för släktforskare

Författare: Henrik Anderö

 

Mantalsforska (Svenska Släktforskarförbundets Handbok nr 10)

Författare: Magnus Bäckmark

 

Mantalslängderna

Författare: Håkan Skogsjö

 

Ordbok för släktforskare

Kent Andersson & Henrik Anderö

 

Ordbok för släktforskare

Författare: Henrik Anderö

 

Ordna ditt släktarkiv

Författare: Per-Olov Bergman, Ingemar Carlsson & Bo Nilsson

 

På jakten efter en hembygd

Författare: KG Jan Gustafsson & Carl Gustaf Holdar

 

Register för släkt- och hembygdsforskare

Författare: Carl-Erik Johansson & Stig Rådahl

 

Släktforskning i Finland

Ritva Winter

 

Släktforskarens lilla faktabok

Utgiven av Sveriges Släktforskarförbund

 

Släktforskning för alla

Författare: Börje Furtenbach

 

Släktforska steg för steg (äldre och nyare utgåva)

Författare: Per Clemensson & Kjell Andersson

 

Släktforska vidare

Författare: Per Clemensson & Kjell Andersson

 

Släktforskarens uppslagsbok

Författare: Barbro Lunsjö

 

Släkt och hembygdsforskning

Författare: Ulf Beibom

 

Släktforska med DNA

Författare: Peter Sjölund

 

Släktnamn i Norden

Utgiven av: Svenska språknämnden

 

Släktjakten, reportage och tips om att hitta sina rötter. Bilaga till Släkthistoriskt Forum 5/2005 av Roland Classon

Författare: Roland Classon

 

9. Årsböcker

Armborstet år 1954-1955; 1957; 1960; 1962; 1967-1970

Årsskrift för Kungliga Dalregementets Kamratförening

 

Av Båtsmän, Ryttare och Soldater

Svenska Släktforskarförbundets årsbok 1988

 

Stadsbor i gångna tider

Svenska Släktforskarförbundets årsbok 1989

 

Släktforskarnas Årsbok år 1995-2017

Utgiven av Svenska Släktforskarförbundet

10. Tidningar

Släkthistoriskt Forum, 1995-1999; 2000-2003, 2004-2008

 

Dalfolk

 

Släkt, (3 mappar)

Utgiven av Släkthistoriskt forum

 

1 mapp med:

 • Svenska Smedsläkter; Namnregister år 2006-2009
 • Tidningen Smedforskaren nr 2-4 (2013); nr 1-4 (2014); nr 1-2 (2016)
 • Häften Svenska Smedsläkter nr 9-33 samt årsskrift 2010 (register Småland, Värmland och Östergötland)

 

1 mapp med:

Tunarötter nr 1-3 (2013); nr 1-4 (2014); nr 1 (2015)

 

11. Antavlor och Släktkrönikor

Henry Östs forskning

 • 1) Del 1 och 2, Forskning på släkter i Gagnef och Mockfjärd (2 st pärmar)
 • 2) Del 1 och 2, Forskning på släkter i Gagnef och Mockfjärd (2 st pärmar)
 • Släkten Mård (2 st pärmar)

 

Grensläkte 1869-1890

 

Sarasgården i Djurås by (1 pärm)

 

Kopior av Valborg Stombergs forskning, Carl Persson i By, Gagnef (2 st pärmar)

 

Svenska Antavlor nr 1-10 (1995-1999) och nr 1-10 (2000-2004)

 

Sorsele Bok 1, Samesläkter i Ammarnäsområdet

Sorsele Bok 2, Nybyggarsläkter i Ammarnäs

 

Mappar:

Olof och Kerstin Mobergs släktgård i Mon

 

Jöns Per Persson och Wik Anna Andersdotter

Persdotter i By, Gagnef, och sonen Nils Homman

 

Mases Olof Mattson Melin i Bodarna

 

Ättlingar till Simon Dybecken

 

Ett år i Mård Pers liv

 

Bönhuset i Brötjärna 100 år, 1884-1984

 

Böcker:

Vallonsläkter under 1600-talet, del 1

Författare: Allard-Guillaume

 

Mina Förfäder, En judisk släktkrönika

Författare: Rolf Leman

 

Munthe från Flandern

Författare: Curt Munthe

 

I svenska fotspår

Författare: Andres Küng

 

 

12 Emigranter

Floda 1868-1930 (2 pärmar)

Gagnef 1866-1930 (6 pärmar)

Mockfjärd (tillgänglig hos Karin Hedman-Larsson)

 

Dôm for te Amerika

(Om utvandringen från Gagnef Mockfjärd 1866-1930 av Dan Abrahamsson, Karin Hedman-Larsson, Yvonne Hellberg, Gunnel Malm, Lars-Olof Nordesjö, Lena Nordesjö, Nils Roos)

Utgiven av Gagnefs Hembygdsförening

 

Drömmen om Amerika

Författare: Gunnel Malm

 

Svenskamerikanska kyrkoarkiv

Utgiven av Emigrantinstitutet

 

Vägen västerut

Författare: Ingemar Antonsson