Gagnefs-dagen 4 juli 2024


Vår dag under släktforskarveckan i Dalarna började med ett s.k.”öppet hus” där vi hjälpte besökare med både funderingar runt sina anor och deras byar.
Flera hittade också passande litteratur som fanns till försäljning. Ett bildspel visades flera gånger om hur man kan hitta bilder på sina anor via nätet under ”Porträttfynd”, där H P Perssons bildarkiv hela tiden utökas.

Eftermiddagen började med att Roger Mattsson höll ett föredrag ,”Att plichta med kroppen eller lifvet”, det var om 3 kvinnors livsöden i Gagnef under 1700-talet.
Ca 30 personer lyssnade och en stor del av dessa följde sen med till ”Galgbacken” på gränsen mellan Gagnef och Ål socken där den sista av dessa tre kvinnor blev avrättad 1786.

Roger Mattson         

 

Besök på Region Dalarnas Arkiv på Ludvika Lasarett 2024-05-15.

Lars-Olov fördjupad i äldre böcker om sjukdomar som han hittade i hyllorna här.

Ett 10-tal av föreningens medlemmar deltog vid studiebesöket på det som tidigare hette Lanstingsarkivet..

Vi mottogs av personal från Arkivet som först berättade allmänt om arkivet, sedan delades vi upp i två grupper.
En grupp fick besöka de olika arkivlokalerna med material från bla. Falu Lasarett, Säters sjukhus samt en del företag.

Andra gruppen fick se några äldre böcker från Kirurgin på Falu Lasarett som tagits fram inför vårt besök, samt se på det som fanns i deras bibliotek.
En del av böckerna var exempel på hur de gjorde om man begärde uppgifter ur journalerna, sekretessprövning m.m. för sin forskning.

Grupperna växlades efter ca 1 timme.

Ett intressant och givande studiebesök avslutades vid lunch.

Årsmöte

Måndag  25 mars kl.18.00 genomfördes årsmötet  i Aktivitetshuset, Gagnef.

14 medlemmar närvarade vid årsmötet som genomfördes snabbt, då alla som var på valbar plats var närvarande och ställde upp till omval.

Efter mötet bjöds det på  på fika och de närvarande samtalade med varandra om aktuella händelser inom släktforskningen.

2024 är ett 20 års jubileum för föreningen,  planering för något i höst pågår, mer info kommer framöver.

Glad Påsk

Öppet Hus

Lördagen 18 nov kl 10-15 i Adelborgssalen, Djurås
”ÖPPET HUS med SLÄKTFORSKARJOUR”
Diskussion om hur man rättar till fel hos de stora släktforskningsföretagen.
Har min anfader som var till Nordamerika ett antal  år runt sekelskiftet  blivit far där?  Här kan DNA forskning vara en väg till svar.
Hur viktiga är kartor i släktforskningen?  Kan vi ta in de i våra släktforskningsprogram?
Ett antal frågor var/hur hittar jag mina släktingar.

« Äldre inlägg