Aktuellt

Kurser/Cirklar hösten 2023


Grundkurs 1 – Nybörjare (6 ggr)

Grundkurs 2 – Fortsättning (6 ggr)

 

Inplanering efter anmälningar och startas när min. antal uppnås

Info och anmälan till GSFF; Yvonne Hellberg 070-675 99 74


Kamratcirkel i Björbo

IOGT-lokalen i Björbo. Förmiddagar 9.30 till 12.00.
För nya och gamla Cirkeldeltagare.
Dag bestäms efter att anmälningar kommit in.

Anmälan och frågor, hör av dig via mail eller telefon till.

Bengt-Åke Permats
070-360 33 49
bengtake.permats@telia.com

Studiebesök Berggården den 28 Juli kl 13.00

Bystugeföreningen hoppas på bra väder och anordnar på nytt föreläsning och studiebesök  i Gagnefsbyns bystuga och hoppas på bra väder.
Alla är välkomna och ta med något att sitta på och kanske en fikakorg.


Gagnefs-dagen 6 juli – Släktforskarveckan 2023

Torsdagen som var vår dag under veckan gav inte en bra start på dagen. Regnet strilade ner och vi som hade planerat med ett studiebesök uppe vid Berggården på eftermiddagen.

En gård uppe på Skinnarberget med mycket historia och enskilt belägen efter den gamla säkert betydande vägen mot Västerdalarna.

När föreläsningarna skulle börja så tog vi beslutet att ställa in eftermiddagens besök.

Men desto trevligare blev det, då lokalen fylldes snart till sista plats, ca 60-65 personer, kom och villa lyssna.

Lars-Olof Nordesjö började och berättade om forna tiders resande och gamla vägar genom Gagnef. Bara att man under lång tid behövde ”Inrikes pass” för att kunna förflytta sig inom landet.

Lena Dahlberg, nuv. ägare, men med sina anor från gården visade från sin forskning och förklarade hur gårdens ägare skiftat under åren. Hon visade också ett bildspel med foton

från ca 100 år tillbaka till nutid.

Nils Roos som varit henne behjälplig via sina studier av domböcker berättade bland annat om ett mål från 1691 som också gav mycket om hur samhället här i Gagnef var för över 300 år sedan.

Eftersom vädrets makter gjorde att vi stannade kvar vid föreningslokalen och det gjorde även flertalet intresserade och fick svar på många frågor och även passade på och gjorde inköp av böcker och kartor.

Alltså det blev ändå en positiv dag trots att det inte började muntert på morgonen.

Dessutom hade flera intresserade hört av sig i förväg och var förhindrade och det beslutades att byföreningen skulle genomföra programmet med besök någon dag längre fram under månaden.

Som kuriosa berättade Lena att gården var öde något decennium och 1980 spelades en del scener i filmen ”Rasmus på luffen” med Allan Edwall, Jarl Kulle m.fl in på platsen


Berggården hus och gammelstuga

Per och Hilda Löfgren framför Berggården 1923

Berggården idag


Årsmöte 2023 27 mars kl 18:30

Ett 25 tal medlemmar närvarande vid årsmötet och allt gick som oftast utan större debatt.

Vid valen fick vi två nya forskare; Bo Vikström och Ulla Nyman-Gustafsson invalda i styrelsen.

Inga-Lisa Lundgren hade avsagt sig omval och hon hade blivit avtackad för sitt mångåriga  arbete vid senaste styrelsemötet.


Efter årsmötesförhandlingarna så höll Lars-Olof Nordesjö ett föredrag om

"Dödsorsaker och skamliga åkommor i Gagnef"

Från sitt yrkesliv hade han åtskilligt att berätta om hur orsaker påverkat befolkningen i Gagnef och hur sjukdommar, pester, epidemier m.m förekommit under de gångna seklerna.


Bra start på 2023 års verksamhet 

Vårt öppna hus i Adelborgssalen lördag 21 januari lockade ett 40-tal besökare som ville få släktforskarhjälp och bli informerade om släktforskarprogram, - och inte minst om DNA-forskning. 

Dessutom kunde man njuta av Lars Liss stora samling av gamla bilder från Gagnef och Mockfjärd.


Många intressanta frågeställningar och möten

Medlemsmötet i Bodarnas bystuga onsdagen den 23 november lockade över 30 intresserade för att lyssna på

Lena Norberg från Lantmäteriet i Gävle, som visade en del av Lantmäteriets kartskatt och informerade om hur man ska göra för att kunna ta del av den

Storskifteskartorna ger rik information om bosättning och markfördelning

Kartan visar en liten del av Bäsna bys inägor

Lars Ungerswen visar möjligheterna i Disgen

Informationsträffen i Aktivitetshuset om olika registreringsprogram lockade ett 25-tal intresserade. Roger Mattsson visade vad man kan göra med programmet Min släkt och Lars Ungerswen och Leif Hansson berättade om sina erfarenheter med Disgen

Från årets Släktforskardagar och riksstämma i Skövde. Släktforskardagarna drog många besökare som kunde ta del av ett flertal intressanta föreläsningar och många utställare

och efterträddes av Viktoria Jonasson

Erland Ringborg avgick som förbundsordförande......

En ljuvlig kväll i Fagerbergets fäbod blev vårens sista medlemsmöte, nu kommer sommaren med andra nöjen och uppladdning inför hösten.

Kommande aktiviteter är:

Släktforskardagarna 2022 som äger rum i Skövde 20-21 augusti, därefter startar styrelsen förberedelser för höstens verksamhet.

Fantastisk utsikt över blånande berg

Kent Olsson var vår guide för kvällen och han berättade målande om händelser, hus och tidigare generationers människor som levt där.  


Årsmötet för 2022 är avklarat och efter sedvanliga årsmötesförhandlingar, där styrelsen omvaldes i sin helhet, berättade Ola Forsberg om Värnö gård,  en 1600-tals gård i Östtjärna som har en speciell historia och som restaurerats av de nuvarande ägarna.

Gården har en lång historia med flera ägare inblandade, tidigt 1900-tal bedrevs garveri och dåvarande ägare C E Svanström gjorde via Kungörelse reklam för sin verksamhet så här:Vi hoppas att Släktforskarnas riksstämma i Skövde kan genomföras, då kommer Gagnefs Släktforskarförening att delta.


Vill du ha hjälp med din släktforskning? Kom då till Aktivitetshuset i Gagnef då vi har släktforskarjour.

Släktforskarjour efter styrelsemötet:

 • måndag 23 maj


Vad är en kamratcirkel?

Forskar du på egen hand kanske "Kamratcirkel" är något för dig?

I en kamratcirkel träffas man i lämplig lokal tillsammans med andra forskare där man kan bedriva sin egen forskning samtidigt som man kan ge och få råd och byta erfarenheter med de övriga.

Intresserad av att veta mera? Hör av dig till Roger Mattsson, 

rm.sforsk.@telia.com

 Kungörelse

C E Svanströms

Garfveri

Läder och Skohandel

Gagnef

Rekommenderar sina tillverkningar af alla sorters

Läder- & Skinnvaror,

Hemgjorda skodon &

Skomakeriartiklar.

Specialité: Hemgjorda Näfverskor

Mottager till beredning alla sorters hudar och skinn

Allt till platsens billigaste pris

Hudar och skinn uppköpas till högsta pris

TIPS!

För er som är intresserade av dendrokronologi och lokalhistoria (främst Dala-Floda) finns här en länk till Torbjörn Axelsons hemsida 

http://taxelson.se

  Medlemsmötet den 15 november i Adelborgssalen Djurås, lockade många besökare som ville lyssna till Lena Nordesjös intressanta föredragning om Begravningsseder i Gagnef.


  Många vackra "krus" klipptes för att smycka kistan

  Några tips som fortfarande gäller, - du kan via länkar från vår hemsida nå bl a:

  •  Släktforskarförbundets hemsida där det nu finns en hel del av fotografen H.P. Perssons stora bildskatt. Du hittar bilderna under Faktabanken -Porträttfynd (via länken Nättidningen Rötter) Där finns många bilder från Gagnef/Mockfjärd med omnejd, och en hel del bilder med okända personer.
  • Vill du hjälpa till med att identifiera de okända kan du söka med många sökbegrepp t ex "okänd", och sedan notera namnet på personen ifråga när du hittat någon du känner igen. "Mockfjärd"/"Gagnef" och många flera sökbegrepp går att använda. Pröva dig fram! Bildskatten är värd att bevara till eftervärlden, och då är det bra att veta vem bilden föreställer och om möjligt var den är tagen.
  • Via länken (länkar i menyn) - Olaus Laurentii Släktförening , under Projekt, kan du bl a nå sökbara register över:
   • Födda i Gagnef 1694-1740
   • Vigda i Gagnef 1676-1775
   • Döda i Gagnef 1673-1736 

  Årsmötet i Bodarnas bystuga blev välbesökt och intensivt då mycket skulle avhandlas, först årsmötesförhandlingar, där styrelsen omvaldes i sin helhet, och sedan två uppskjutna föredrag 


  Nils Roos - Vad man hittar i domböckerna 

  förde oss tillbaka till 1600-talet och de tvister som gällde då

  Lars-Olof Nordesjö - Soldater i Gagnef berättade om var/hur man kan få information via olika soldatregister

  Måndagen den 14 september 2020

  Gästgivarbodarna bjöd på en fin berättarkväll där ett 20-tal medlemmar fick ta del av hur fäbodlivet har sett ut under tiderna som varit, och om fäbodkullor som fick jobba hårt men som ändå älskade fäbodlivet.

  Gästgivarbodarna

  Lars-Olof Nordesjö gav tips om "Fäbodlitteratur"

  Ann-Christin Fjärsman bjöd på magisk kulning och berättade om hur sommaren kunde te sig för en fäbodkulla

  Roger Mattson berättade om Gästgivarbodarna

  Nils Roos berättade om intressanta fynd i Domböckerna

  Nedan en bild på när Pell Anna Persdotters son Per från Mockfjärd stod i begrepp att utvandra till USA år 1881. Trugorna (snöskorna) för hästen ligger på kofferten.

  Pell Anna följde så småningom efter Per och bosatte sig hos honom i Blomkest USA.