Aktuellt


Tyvärr är

Släktforskningens dag den 15 januari 

INSTÄLLD

på grund av befarad ökad smittspridning


Det planerade programmet skjuts framåt i tiden, nytt datum presenteras efter att styrelsen haft sitt planeringsmöte.


Kamratcirklarna och nya kurser planeras att hållas under våren, - vi avvaktar med startdatum. Intresserade kan kontakta ABF 0241-206 04


Vad är en kamratcirkel?

Forskar du på egen hand kanske "Kamratcirkel" är något för dig?

I en kamratcirkel träffas man i lämplig lokal tillsammans med andra forskare där man kan bedriva sin egen forskning samtidigt som man kan ge och få råd och byta erfarenheter med de övriga.

Idag pågår två kamratcirklar, en i Gagnef och en i Mockfjärd som båda fortsätter  under våren.

Intresserad av att veta mera? Hör av dig till Roger Mattsson, 

rm.sforsk.@telia.com


Den 15 januari 2022 infaller

Släktforskningens dag med temat Släktplatser


Då kommer vi att ha öppet hus i föreningslokalen, Aktivitetshuset i Gagnef, mellan kl 12-17

Förutom att vi finns där och pratar släktforskning är föreningens bibliotek tillgängligt, där finns t ex den nyutkomna boken om Gröntufs Gårdar och Släkter


Dessutom blir det två föredrag:

 • Kl 13:00  Värnö Gård Historien runt en gård i Gagnef
 • Kl 15:00  Historiska kartor  hur man via den tjänsten kan forska på gårdar på nätet


INSTÄLLT

TIPS!

För er som är intresserade av dendrokronologi och lokalhistoria (främst Dala-Floda) finns här en länk till Torbjörn Axelsons hemsida 

http://taxelson.se

  Medlemsmötet den 15 november i Adelborgssalen Djurås, lockade många besökare som ville lyssna till Lena Nordesjös intressanta föredragning om Begravningsseder i Gagnef.


  Många vackra "krus" klipptes för att smycka kistan

  Några tips som fortfarande gäller, - du kan via länkar från vår hemsida nå bl a:

  •  Släktforskarförbundets hemsida där det nu finns en hel del av fotografen H.P. Perssons stora bildskatt. Du hittar bilderna under Faktabanken -Porträttfynd (via länken Nättidningen Rötter) Där finns många bilder från Gagnef/Mockfjärd med omnejd, och en hel del bilder med okända personer.
  • Vill du hjälpa till med att identifiera de okända kan du söka med många sökbegrepp t ex "okänd", och sedan notera namnet på personen ifråga när du hittat någon du känner igen. "Mockfjärd"/"Gagnef" och många flera sökbegrepp går att använda. Pröva dig fram! Bildskatten är värd att bevara till eftervärlden, och då är det bra att veta vem bilden föreställer och om möjligt var den är tagen.
  • Via länken (länkar i menyn) - Olaus Laurentii Släktförening , under Projekt, kan du bl a nå sökbara register över:
   • Födda i Gagnef 1694-1740
   • Vigda i Gagnef 1676-1775
   • Döda i Gagnef 1673-1736 

  Årsmötet i Bodarnas bystuga blev välbesökt och intensivt då mycket skulle avhandlas, först årsmötesförhandlingar, där styrelsen omvaldes i sin helhet, och sedan två uppskjutna föredrag 


  Lars-Olof Nordesjö - Soldater i Gagnef berättade om var/hur man kan få information via olika soldatregister

  Nils Roos - Vad man hittar i domböckerna 

  förde oss tillbaka till 1600-talet och de tvister som gällde då

  Måndagen den 14 september 2020

  Gästgivarbodarna bjöd på en fin berättarkväll där ett 20-tal medlemmar fick ta del av hur fäbodlivet har sett ut under tiderna som varit, och om fäbodkullor som fick jobba hårt men som ändå älskade fäbodlivet.


  Gästgivarbodarna

  Lars-Olof Nordesjö gav tips om "Fäbodlitteratur"

  Ann-Christin Fjärsman bjöd på magisk kulning och berättade om hur sommaren kunde te sig för en fäbodkulla

  Roger Mattson berättade om Gästgivarbodarna

  Nils Roos berättade om intressanta fynd i Domböckerna

  Nedan en bild på när Pell Anna Persdotters son Per från Mockfjärd stod i begrepp att utvandra till USA år 1881. Trugorna (snöskorna) för hästen ligger på kofferten.

  Pell Anna följde så småningom efter Per och bosatte sig hos honom i Blomkest USA.