Nils Roos berättade om intressanta fynd i Domböckerna