Torsdagen som var vår dag under veckan gav inte en bra start på dagen. Regnet strilade ner och vi som hade planerat med ett studiebesök uppe vid Berggården på eftermiddagen.

En gård uppe på Skinnarberget med mycket historia och enskilt belägen efter den gamla säkert betydande vägen mot Västerdalarna.

När föreläsningarna skulle börja så tog vi beslutet att ställa in eftermiddagens besök.

Men desto trevligare blev det, då lokalen fylldes snart till sista plats, ca 60-65 personer, kom och villa lyssna.

Lars-Olof Nordesjö började och berättade om forna tiders resande och gamla vägar genom Gagnef. Bara att man under lång tid behövde ”Inrikes pass” för att kunna förflytta sig inom landet.

Lena Dahlberg, nuv. ägare, men med sina anor från gården visade från sin forskning och förklarade hur gårdens ägare skiftat under åren. Hon visade också ett bildspel med foton

från ca 100 år tillbaka till nutid.

Nils Roos som varit henne behjälplig via sina studier av domböcker berättade bland annat om ett mål från 1691 som också gav mycket om hur samhället här i Gagnef var för över 300 år sedan.

Eftersom vädrets makter gjorde att vi stannade kvar vid föreningslokalen och det gjorde även flertalet intresserade och fick svar på många frågor och även passade på och gjorde inköp av böcker och kartor.

Alltså det blev ändå en positiv dag trots att det inte började muntert på morgonen.

Dessutom hade flera intresserade hört av sig i förväg och var förhindrade och det beslutades att byföreningen skulle genomföra programmet med besök någon dag längre fram under månaden.

Som kuriosa berättade Lena att gården var öde något decennium och 1980 spelades en del scener i filmen ”Rasmus på luffen” med Allan Edwall, Jarl Kulle m.fl in på platsen.