Lars-Olov fördjupad i äldre böcker om sjukdomar som han hittade i hyllorna här.

Ett 10-tal av klubbens medlemmar deltog vid studiebesöket på det som tidigare hette Lanstingsarkivet..

Vi mottogs av personal från Arkivet som först berättade allmänt om arkivet, sedan delades vi upp i två grupper.
En grupp fick besöka de olika arkivlokalerna med material från bla. Falu Lasarett, Säters sjukhus samt en del företag.

Andra gruppen fick se några äldre böcker från Kirurgin på Falu Lasarett som tagits fram inför vårt besök, samt se på det som fanns i deras bibliotek.
En del av böckerna var exempel på hur de gjorde om man begärde uppgifter ur journalerna, sekretessprövning m.m. för sin forskning.

Grupperna växlades efter ca 1 timme.

Ett intressant och givande studiebesök avslutades vid lunch.