Bynamn i Gagnefs kommun

Byar och dess namn i Gagnef och Mockfjärd

Genom åren har i olika handlingar, kartor mm förekommit namn på byar och bydelar. En del finns kvar i nutid, medan andra av olika skäl har försvunnit.

Det finns ytterligare lokala benämningar som byborna använder sig av men som aldrig förekommer i arkivalierna.

Vägskäl, åker och äng, platser i skogen mm namngavs ofta av ortsbefolkningen.


Sammanställningen är gjord så att bydelarna är uppsatta under nuvarande huvudby.

Flera av de lokala benämningarna har upptagits på senare tid av t ex busstrafiken och finns på skyltarna vid hållplatserna.

Med kartor menas i de flesta fall storskifteskartorna.