Domboksregister för Gagnefs Härads- och Tingsrätt

Domböckerna återfinns i Arkiv Digital

                                         


Domboksregister för Gagnefs Härads och Tingsrätt

Upphovsman Nils Roos1596. Strödda domböcker och rättegångshandlingar 6 (1550-1621) Bild 1460. Lagmans ting i Leksand den 20 feb 1596. Nämndemän från Gagnef med. Bild 1330 Nämns tinget år 1325 där Torbjörn i Gröntuf nämns. Bild 1470 behandlar tvist om laxfisket i Stopforsen mellan Gagnef och en del Floda sockenbor.


Hela Dalarnas tingslags häradsrätt (W) AI:3 (1593-1604). Serien av domboksvolymer är svårt skadad och det går bara att hitta fragment från Gagnef. Följande bildnummer har hittats från Gagnefs tinget: 1620-1640, 1740, 1760, 1830-1880.

Hovrättens renoverade häradsrättsböcker med serien 1602-1642 är i ett bra skick.


Svenskt Diplomatarium. Medeltida urkunder. Sök på Gagnef.

https://sok.riksarkivet.se/SDHK


Generalregister över Dalarnas Domböcker. Gustaf Forsgren, Riksarkivet 29 jan. 1883

ArkivDigital: Hela Dalarnas tingslags häradsrätt (W) Innehållsförteckning:1 (1591-1735)


Arkivförteckning hovrätten som berör Gagnefs tingslag

Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Kopparbergs län (W) Arkivförteckning Kop:2 Bild 1170 / sid 1 (AID:v442557.b1170.s1a, NAD: SE/RA/42042202)


1593. Strödda domböcker och rättegångshandlingar 6 (1550-1621) Bild 650


1601. Hela Dalarnas tingslags häradsrätt (W) AI:3 (1593-1604) Bild 1440


1604. Hela Dalarnas tingslags häradsrätt (W) AI:3 (1593-1604) Bild 640


1602. Svea Hovrätt -Advokatfiskalen Kopparbergs län (W) EXIe:2720 (1602-1642) Bild 510 /sid 39 (för år 1601)


1603. Svea Hovrätt -Advokatfiskalen Kopparbergs län (W) EXIe:2720 (1602-1642) Bild 1330/ sid 121 (för år 1602)


1605. Svea Hovrätt -Advokatfiskalen Kopparbergs län (W) EXIe:2720 (1602-1642) Bild 2590/ sid 246 (för år 1604)


1606. Svea Hovrätt -Advokatfiskalen Kopparbergs län (W) EXIe:2720 (1602-1642) Bild 3090/ sid 296 (för år 1605)


1607. Svea Hovrätt -Advokatfiskalen Kopparbergs län (W) EXIe:2720 (1602-1642) Bild 3400/ sid 326 (för år 1606)


1607. Hela Dalarnas tingslags häradsrätt (W) AI:8b (1607-1608) Bild 70 / sid 174


1608. Hela Dalarnas tingslags häradsrätt (W) AI:8b (1607-1608) Bild 1220 / sid 288


1609. Svea Hovrätt -Advokatfiskalen Kopparbergs län (W) EXIe:2720 (1602-1642) Bild 3770/ sid 364 (för år 1608)


1610. Svea Hovrätt -Advokatfiskalen Kopparbergs län (W) EXIe:2720 (1602-1642) Bild 4150/ sid 402 (för år 1609)


1611. Svea Hovrätt -Advokatfiskalen Kopparbergs län (W) EXIe:2720 (1602-1642) Bild 4480/ sid 435 (för år 1610)


1612. Svea Hovrätt -Advokatfiskalen Kopparbergs län (W) EXIe:2720 (1602-1642) Bild 4820/ sid 469 (för år 1611)


1612. Hela Dalarnas tingslags häradsrätt (W) AI:9 (1610-1614) Bild 880 / sid 83


1613 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Kopparbergs län (W) EXIe:2720 (1602-1642) Bild 5090 / sid 496 (för år 1612)


1613. Hela Dalarnas tingslags häradsrätt (W) AI:9 (1610-1614) Bild 1820 / sid 177


1614. Svea Hovrätt -Advokatfiskalen Kopparbergs län (W) EXIe:2720 (1602-1642) Bild 5540/ sid 541 (för år 1613)


1614. Hela Dalarnas tingslags häradsrätt (W) AI:9 (1610-1614) Bild 2850 / sid 280


1615. Svea Hovrätt -Advokatfiskalen Kopparbergs län (W) EXIe:2720 (1602-1642) Bild 5830/ sid 570 (för år 1614)


1615. Hela Dalarnas tingslags häradsrätt (W) AI:10 (1615-1617) Bild 330 / sid 27


1616. Hela Dalarnas tingslags häradsrätt (W) AI:10 (1615-1617) Bild 1010 / sid 94


1617. Svea Hovrätt -Advokatfiskalen Kopparbergs län (W) EXIe:2720 (1602-1642) Bild 6200/ sid 607 (för år 1616)


1617. Hela Dalarnas tingslags häradsrätt (W) AI:10 (1615-1617) Bild 2170 / sid 209


1618. Hela Dalarnas tingslags häradsrätt (W) AI:11 (1618-1619) Bild 330 / sid 340 (AID:v222742.b330.s340, NAD: SE/ULA/10391)


1619. Hela Dalarnas tingslags häradsrätt (W) AI:11 (1618-1619) Bild 1200 / sid 423 (AID:v222742.b1200.s423, NAD: SE/ULA/10391)


1625-1628. Räkenskaper och rannsakningar angående boskaps- m fl skatter, Kvarntullen 1625-1627,SE/RA/5118/2/10 (1625-1628) Kvarntulläng 1626 bild 59


1628 och 1632. Boskaps-m fl längder, Dalarna, SE/RA/5119/8/1 (1628-1632) Bild 78 och 174 i SVAR


1632.Kopparbergs, Säters, Näsgårds län+Österdalarne tingsl häradsrätt(W) AI:2 (1631-1633) Bild 2330 / sid 228


1632. Kopparbergs, Säters, Näsgårds län+Österdalarne tingsl häradsrätt (W) AI:2 (1631-1633) Bild 2430/ sid 238


1633. Kopparbergs, Säters, Näsgårds län+Österdalarne tingsl häradsrätt (W) AI:3 (1634-1636) Bild 50 / sid 1


1634. Kopparbergs, Säters, Näsgårds län+Österdalarne tingsl häradsrätt (W) AI:3 (1634-1636) Bild 370/ sid 32


1635. Dombok saknas för Gagnef


1636. Kopparbergs, Säters, Näsgårds län+Österdalarne tingsl häradsrätt (W) AI:3 (1634-1636) Bild 3760/ sid 209


1637. Kopparbergs, Säters, Näsgårds län+Österdalarne tingsl häradsrätt (W) AI:5 (1637-1638) Bild 1530/ sid 148


1638. Kopparbergs, Säters, Näsgårds län+Österdalarne tingsl häradsrätt (W) AI:5 (1637-1638) Bild 2910/ sid 80


1638. Kopparbergs, Säters, Näsgårds län+Österdalarne tingsl häradsrätt (W) AI:5 (1637-1638) Bild 2620/ sid 51. Extra ordinarie ting.


1639. Kopparbergs, Säters, Näsgårds län+Österdalarne tingsl häradsrätt (W) AI:6 (1639-1639) Bild 1340/ sid 128.


1639. Svea Hovrätt -Advokatfiskalen Uppsala län (C) EXIa:3 (1625-1639) Bild 2370 / sid 206


1640. Kopparbergs, Säters, Näsgårds län+Österdalarne tingsl häradsrätt (W) AI:7b (1640-1640) Bild 2900/ sid 286.


1641. Kopparbergs, Säters, Näsgårds län+Österdalarne tingsl häradsrätt (W) AI:8 (1641-1642) Bild 2320/ sid 194.


1641. Svea Hovrätt -Advokatfiskalen Kopparbergs län (W) EXIe:2720 (1602-1642) Bild 9000/ sid 886


1642. Kopparbergs, Säters, Näsgårds län+Österdalarne tingsl häradsrätt (W) AI:9 (1642-1643) Bild 3530/ sid 234.


1642. Svea Hovrätt -Advokatfiskalen Kopparbergs län (W) EXIe:2720 (1602-1642) Bild 10540/ sid 1039


1642. Svea Hovrätt -Advokatfiskalen Uppsala län (C) EXIa:4 (1627-1645) Bild 2060 / sid 215


1643. Kopparbergs, Säters, Näsgårds län+Österdalarne tingsl häradsrätt (W) AI:10 (1643-1643) Bild 3960/ sid 316.


1644. Kopparbergs, Säters, Näsgårds län+Österdalarne tingsl häradsrätt (W) AI:11 (1644-1645) Bild 2960/ sid 2.


1645. Österdalarne och Gagnefs sockens tingslags häradsrätt (W) AI:1 (1645-1659) Bild 40


1646. Österdalarne och Gagnefs sockens tingslags häradsrätt (W) AI:1 (1645-1659) Bild 320 / sid 7


1647. Österdalarne och Gagnefs sockens tingslags häradsrätt (W) AI:1 (1645-1659) Bild 510 / sid 1


1648. Österdalarne och Gagnefs sockens tingslags häradsrätt (W) AI:1 (1645-1659) Bild 900 / sid 17


1649. Österdalarne och Gagnefs sockens tingslags häradsrätt (W) AI:1 (1645-1659) Bild 1110 / sid 151650. Österdalarne och Gagnefs sockens tingslags häradsrätt (W) AI:1 (1645-1659) Bild 1160/ sid 1


1651. Österdalarne och Gagnefs sockens tingslags häradsrätt (W) AI:1 (1645-1659) Bild 1410/ sid 1


1652 och 1653. Dombok saknas för Gagnef.


1654. Österdalarne och Gagnefs sockens tingslags häradsrätt (W) AI:1 (1645-1659) Bild 1890/ sid18. Sidorna inbundna i oordning.


1655. Österdalarne och Gagnefs sockens tingslags häradsrätt (W) AI:1 (1645-1659) Bild 1930 / sid 1. Är 1655 års ärenden.


1656. Österdalarne och Gagnefs sockens tingslags häradsrätt (W) AI:1 (1645-1659) Bild 2110 / sid 1


1658. Österdalarne och Gagnefs sockens tingslags häradsrätt (W) AI:1 (1645-1659) Bild 2320 / sid 1.


1659. Österdalarne och Gagnefs sockens tingslags häradsrätt (W) AI:1 (1645-1659) Bild 2770 / sid 23.


1660. Österdalarne och Gagnefs sockens tingslags häradsrätt (W) AI:2 (1661-1668) Bild 70 / sid 1. År 1660 finns i 2 versioner


1660. Österdalarne och Gagnefs sockens tingslags häradsrätt (W) AI:2 (1661-1668) Bild 430

1660 finns i 2 versioner varav den här verkar vara renskriven


1661. Österdalarne och Gagnefs sockens tingslags häradsrätt (W) AI:2 (1661-1668) Bild 750 / sid 1


1662. Österdalarne och Gagnefs sockens tingslags häradsrätt (W) AI:2 (1661-1668) Bild 1240 / sid 41


1663. Österdalarne och Gagnefs sockens tingslags häradsrätt (W) AI:2 (1661-1668) Bild 1600 / sid 25


1664. Österdalarne och Gagnefs sockens tingslags häradsrätt (W) AI:2 (1661-1668) Bild 1950 / sid 26


1665. Österdalarne och Gagnefs sockens tingslags häradsrätt (W) AI:2 (1661-1668) Bild 2250 / sid 47


1666. Österdalarne och Gagnefs sockens tingslags häradsrätt (W) AI:2 (1661-1668) Bild 2540 / sid 20


1667. Österdalarne och Gagnefs sockens tingslags häradsrätt (W) AI:2 (1661-1668) Bild 2840 / sid 21


1668. Österdalarne och Gagnefs sockens tingslags häradsrätt (W) AI:2 (1661-1668) Bild 3800 / sid 91


1669. Österdalarne och Gagnefs sockens tingslags häradsrätt (W) AI:3 (1669-1675) Bild 350 / sid 29.


1670. Österdalarne och Gagnefs sockens tingslags häradsrätt (W) AI:3 (1669-1675) Bild 720 / sid 22.


1671. Österdalarne och Gagnefs sockens tingslags häradsrätt (W) AI:3 (1669-1675) Bild 1230 / sid 38.


1672. Österdalarne och Gagnefs sockens tingslags häradsrätt (W) AI:3 (1669-1675) Bild 1590 / sid 24.


1673. Österdalarne och Gagnefs sockens tingslags häradsrätt (W) AI:3 (1669-1675) Bild 2100 / sid 40.


1674. Österdalarne och Gagnefs sockens tingslags häradsrätt (W) AI:3 (1669-1675) Bild 2620 / sid 42.


1675. Österdalarne och Gagnefs sockens tingslags häradsrätt (W) AI:3 (1669-1675) Bild 3030 / sid 28.


1676. Österdalarne och Gagnefs sockens tingslags häradsrätt (W) AI:4 (1676-1683) Bild 60 / sid 1


1677. Österdalarne och Gagnefs sockens tingslags häradsrätt (W) AI:4 (1676-1683) Bild 610 / sid 22.


1678. Österdalarne och Gagnefs sockens tingslags häradsrätt (W) AI:4 (1676-1683) Bild 980 / sid 21.


1679. Österdalarne och Gagnefs sockens tingslags häradsrätt (W) AI:4 (1676-1683) Bild 1330 / sid 26.


1680. Österdalarne och Gagnefs sockens tingslags häradsrätt (W) AI:4 (1676-1683) Bild 1690 / sid 28.


1681. Österdalarne och Gagnefs sockens tingslags häradsrätt (W) AI:4 (1676-1683) Bild 2180 / sid 40.


1682. Österdalarne och Gagnefs sockens tingslags häradsrätt (W) AI:4 (1676-1683) Bild 2810 / sid 55.


1683. Österdalarne och Gagnefs sockens tingslags häradsrätt (W) AI:4 (1676-1683) Bild 3200 / sid 31.


1684. Österdalarne och Gagnefs sockens tingslags häradsrätt (W) AI:5 (1684-1689) Bild 510 / sid 46.


1685. Österdalarne och Gagnefs sockens tingslags häradsrätt (W) AI:5 (1684-1689) Bild 1140 / sid 48.


1686. Österdalarne och Gagnef sockens tingslags häradsrätt (W) AI:5 (1684-1689) Bild 1670 / sid 36.


1687. Österdalarne och Gagnefs sockens tingslags häradsrätt (W) AI:5 (1684-1689) Bild 1880 / sid 9.

Extra ordinarie ting den 18 april.


1687. Österdalarne och Gagnefs sockens tingslags häradsrätt (W) AI:5 (1684-1689) Bild 2400 / sid 60.


1688. Österdalarne och Gagnefs sockens tingslags häradsrätt (W) AI:5 (1684-1689) Bild 3060 / sid 52.


1689. Österdalarne och Gagnefs sockens tingslags häradsrätt (W) AI:5 (1684-1689) Bild 3840 / sid 66.


1690. Österdalarne och Gagnefs sockens tingslags häradsrätt (W) AI:6 (1690-1695) Bild 520 / sid 46.


1691. Österdalarne och Gagnefs sockens tingslags häradsrätt (W) AI:6 (1690-1695) Bild 1150 / sid 53.


1691. Österdalarne och Gagnefs sockens tingslags häradsrätt (W) AI:6 (1690-1695) Bild 630 / sid 1.

Extra ordinarie ting den 27 maj.


1692. Österdalarne och Gagnefs sockens tingslags häradsrätt (W) AI:6 (1690-1695) Bild 1690 / sid 43.

Extra ordinarie ting den 14 sep.


1692. Österdalarne och Gagnefs sockens tingslags häradsrätt (W) AI:6 (1690-1695) Bild 1710 / sid 45.


1693. Österdalarne och Gagnefs sockens tingslags häradsrätt (W) AI:6 (1690-1695) Bild 2310 / sid 50.


1694. Österdalarne och Gagnefs sockens tingslags häradsrätt (W) AI:6 (1690-1695) Bild 2870 / sid 38.

Extra ordinarie ting i Bäsna den 14 juni.


1694. Österdalarne och Gagnefs sockens tingslags häradsrätt (W) AI:6 (1690-1695) Bild 2890 / sid 40.


1695. Österdalarne och Gagnefs sockens tingslags häradsrätt (W) AI:6 (1690-1695) Bild 3380

Extra ordinarie ting den 12 feb.


1695. Österdalarne och Gagnefs sockens tingslags häradsrätt (W) AI:6 (1690-1695) Bild 3460

Extra ordinarie ting den19 juni.


1695. Österdalarne och Gagnefs sockens tingslags häradsrätt (W) AI:6 (1690-1695) Bild 3480


1696. Österdalarne och Gagnefs sockens tingslags häradsrätt (W) AI:7 (1696-1697) Bild 110 / sid 9.


1697. Österdalarne och Gagnefs sockens tingslags häradsrätt (W) AI:7 (1696-1697) Bild 750 / sid 1.

Ny skattläggning av militärboställena i Gråda och Nordbäck.


1697. Österdalarne och Gagnefs sockens tingslags häradsrätt (W) AI:7 (1696-1697) Bild 780 / sid 4.


1698. Österdalarne och Gagnefs sockens tingslags häradsrätt (W) AI:8 (1698-1699) Bild 30 / sid 1.

Extra ordinarie ting den 2 sep.


1698. Österdalarne och Gagnefs sockens tingslags häradsrätt (W) AI:8 (1698-1699) Bild 70 / sid 5.


1699. Österdalarne och Gagnefs sockens tingslags häradsrätt (W) AI:8 (1698-1699) Bild 1300

Defekt i början.


1699. Svea Hovrätt -Advokatfiskalen Kopparbergs län (W) EXIe:2764 (1699) Bild 3480 / sid 342.

Hela 1699 års ting i Gagnef finns här.


1700. Österdalarne och Gagnefs sockens tingslags häradsrätt (W) AI:9 (1700-1704) Bild 770 / sid 145.


1701. Österdalarne och Gagnefs sockens tingslags häradsrätt (W) AI:9 (1700-1704) Bild 1220 / sid 42


1701. Småprotokoll. Österdalarne och Gagnefs sockens tingslags häradsrätt (W) AI:9 (1700-1704) Bild 1380


1702. Österdalarne och Gagnefs sockens tingslags häradsrätt (W) AI:9 (1700-1704) Bild 1400 / sid 1


1702. Österdalarne och Gagnefs sockens tingslags häradsrätt (W) AI:9 (1700-1704) Bild 2040 / sid 129.

Småprotokoll


1703. Österdalarne och Gagnefs sockens tingslags häradsrätt (W) AI:9 (1700-1704) Bild 2210 / sid 1


1703. Österdalarne och Gagnefs sockens tingslags häradsrätt (W) AI:9 (1700-1704) Bild 2610

Småprotokoll.


1704. Österdalarne och Gagnefs sockens tingslags häradsrätt (W) AI:9 (1700-1704) Bild 2770 / sid 1.


1704. Österdalarne och Gagnefs sockens tingslags häradsrätt (W) AI:9 (1700-1704) Bild 3490 / sid 73.

Småprotokoll.


1705. Österdalarne och Gagnefs sockens tingslags häradsrätt (W) AI:10 (1705-1705) Bild 40 / sid 1.


1705. Österdalarne och Gagnefs sockens tingslags häradsrätt (W) AI:10 (1705-1705) Bild 1210 / sid 118. Småprotokoll.


1706. Dombok saknas för Gagnef.


1706. Österdalarne och Gagnefs sockens tingslags häradsrätt (W) AI:11 (1706-1706) Bild 230 / sid 108.

Småprotokoll.


1707. Österdalarne och Gagnefs sockens tingslags häradsrätt (W) AI:12 (1707-1710) Bild 40 / sid 1.


1707. Österdalarne och Gagnefs sockens tingslags häradsrätt (W) AI:12 (1707-1710) Bild 720 / sid 69.

Småprotokoll.


1708. Österdalarne och Gagnefs sockens tingslags häradsrätt (W) AI:12 (1707-1710) Bild 880 / sid 1.


1708. Österdalarne och Gagnefs sockens tingslags häradsrätt (W) AI:12 (1707-1710) Bild 2300 / sid 143. Småprotokoll.


1709. Österdalarne och Gagnefs sockens tingslags häradsrätt (W) AI:12 (1707-1710) Bild 2530 / sid 2.


1709. Österdalarne och Gagnefs sockens tingslags häradsrätt (W) AI:12 (1707-1710) Bild 3410 / sid 90. Småprotokoll.


1710. Österdalarne och Gagnefs sockens tingslags häradsrätt (W) AI:12 (1707-1710) Bild 3570 / sid1.


1710. Österdalarne och Gagnefs sockens tingslags häradsrätt (W) AI:12 (1707-1710) Bild 4290.

Småprotokoll.


1711. Kopparbergs-Säters län(-Säter)/Österdalarne tingsl häradsrätt (W) AI:1 (1711) Bild 2540


1712. Dombok saknas för Gagnef.


1713. Kopparbergs-Säters län(-Säter)/Österdalarne tingsl häradsrätt (W) AI:2 (1713) Bild 4190/ sid 417


1713. Kopparbergs-Säters län(-Säter)/Österdalarne tingsl häradsrätt (W) AI:3 (1713) Bild 2040

Konceptprotokoll eller kladd.


1713. Småprotokoll. Inteckningar. Kopparbergs-Säters län (-Säter)/Österdalarne tingsl häradsrätt(W) AI:2 (1713)

Bild 5940 / sid 592


1713. Småprotokoll. Kopparbergs-Säters län (-Säter)/Österdalarne tingsl häradsrätt(W) AI:2 (1713)

Bild 6040 / sid 602


1713. Småprotokoll. Kopparbergs-Säters län (-Säter)/Österdalarne tingsl häradsrätt(W) AI:2 (1713)

Bild 6170 / sid 615


1713. Småprotokoll. Kopparbergs-Säters län (-Säter)/Österdalarne tingsl häradsrätt(W) AI:2 (1713)

Bild 6280 / sid 626


1714. Kopparbergs-Säters län(-Säter)/Österdalarne tingsl häradsrätt (W) AI:4 (1714-1714) Bild 4880 / sid 514


1714. Småprotokoll. Kopparbergs-Säters län (-Säter)/Österdalarne tingsl häradsrätt(W) AI:4 (1714-1714)

Bild 8690 / sid 892


1714. Småprotokoll. Kopparbergs-Säters län (-Säter)/Österdalarne tingsl häradsrätt(W) AI:4 (1714-1714)

Bild 8810 / sid 904


1714. Småpotokoll. Kopparbergs-Säters län (-Säter)/Österdalarne tingsl häradsrätt(W) AI:4 (1714-1714)

Bild 9170 / sid 940


1714. Kopparbergs-Säters län(-Säter)/Österdalarne tingsl häradsrätt (W) AI:4 (1714-1714) Bild 9310, Sakörelängd


1715. Kopparbergs-Säters län(-Säter)/Österdalarne tingsl häradsrätt (W) AI:6b (1715-1715)Bild 1600 / sid 335. Dubblett med nedanstående. Kladd


1715. Kopparbergs-Säters län(-Säter)/Österdalarne tingsl häradsrätt (W) AI:5 (1715-1715) Bild 4040. Dubblett med ovanstående. Renskriven


1715. Småprotokoll. Kopparbergs-Säters län (-Säter)/Österdalarne tingsl häradsrätt(W) AI:5 (1715-1715) Bild 5680


1715. Småprotokoll. Kopparbergs-Säters län (-Säter)/Österdalarne tingsl häradsrätt(W) AI:5 (1715-1715) Bild 5840


1715. Småprotokoll. Kopparbergs-Säters län (-Säter)/Österdalarne tingsl häradsrätt(W) AI:5 (1715-1715) Bild 5990


1715. Småprotokoll. Kopparbergs-Säters län (-Säter)/Österdalarne tingsl häradsrätt(W) AI:5 (1715-1715) Bild 6140.


1715. Småprotokoll. Kopparbergs-Säters län (-Säter)/Österdalarne tingsl häradsrätt(W) AI:5 (1715-1715) Bild 6340


1716. Kopparbergs-Säters län(-Säter)/Österdalarne tingsl häradsrätt (W) AI:8 (1716-1716) Bild 4440 / sid 434


1716. Kopparbergs-Säters län(-Säter)/Österdalarne tingsl häradsrätt (W) AI:7 (1716-1716) Bild 3990 / sid 394 Verkar var en renskriven volym och mera lättläst.


1717. Kopparbergs-Säters län(-Säter)/Österdalarne tingsl häradsrätt (W) AI:9 (1717) Bild 5880/ sid 580


1718. Kopparbergs-Säters län(-Säter)/Österdalarne tingsl häradsrätt (W) AI:11 (1718) Bild 3800


1718. Kopparbergs-Säters län(-Säter)/Österdalarne tingsl häradsrätt (W) AI:11 (1718) Bild 5020

Extra ordinarie ting. Anders Matsson Näset har lovat två kvinnor äktenskap.


1718. Kopparbergs-Säters län(-Säter)/Österdalarne tingsl häradsrätt (W) AI:11 (1718) Bild 5580

Extraordinärt ting om Anna Ersdotter i Sör Mockfjärd som dränkt sig i älven.


1719. Kopparbergs-Säters län(-Säter)/Österdalarne tingsl häradsrätt (W) AI:12 (1719-1719)Bild 4590


1719. Småprotokoll. Kopparbergs-Säters län (-Säter)/Österdalarne tingsl häradsrätt(W) AI:12 (1719) Bild 7030


1720. Kopparbergs-Säters län(-Säter)/Österdalarne tingsl häradsrätt (W) AI:13 (1720-1720) Bild 6590


1720. Småprotokoll. Småprotokoll. Kopparbergs-Säters län (-Säter)/Österdalarne tingsl häradsrätt(W) AI:13 (1720-1720) Bild 6890


1721. Kopparbergs-Säters län(-Säter)/Österdalarne tingsl häradsrätt (W) AI:15 (1721-1721) Bild 4480


1721. Extra ting. Kopparbergs-Säters län (-Säter)/Österdalarne tingsl häradsrätt (W) AI:15(1721-1721) Bild 6330


1722. Kopparbergs-Säters län(-Säter)/Österdalarne tingsl häradsrätt (W) AI:16 (1722-1722)Bild 4300


1722. Kopparbergs-Säters län(-Säter)/Österdalarne tingsl häradsrätt (W) AI:16 (1722-1722)Bild 7510. Sakören


1723. Kopparbergs-Säters län(-Säter)/Österdalarne tingsl häradsrätt (W) AI:18 (1723-1723)Bild 4660


1724. Kopparbergs-Säters län(-Säter)/Österdalarne tingsl häradsrätt (W) AI:19 (1724-1724)Bild 4580.


1724. Kopparbergs-Säters län(-Säter)/Österdalarne tingsl häradsrätt (W) AI:19 (1724-1724)Bild 7490. Sakören


1725. Dombok saknas för Gagnef.


1726. Kopparbergs-Säters län(-Säter)/Österdalarne tingsl häradsrätt (W) AI:22 (1726-1726)Bild 6730 / sid 669. Sakören sid 763.


1726. Småprotokoll. Kopparbergs-Säters län (-Säter)/Österdalarne tingsl häradsrätt(W) AIIa:2 (1725-1730) Bild 890, 1110, 1280, 1500, 1750.


1727. Kopparbergs-Säters län(-Säter)/Österdalarne tingsl häradsrätt (W) AI:24 (1727) Bild 4900


1727. Småprotokoll. Kopparbergs-Säters län (-Säter)/Österdalarne tingsl häradsrätt(W) AIIa:2 (1725-1730) Bild 2030, 2430,


1728. Kopparbergs-Säters län(-Säter)/Österdalarne tingsl häradsrätt (W) AI:25b (1728-1728) Bild 1610


1728. Småprotokoll. Kopparbergs-Säters län (-Säter)/Österdalarne tingsl häradsrätt(W) AIIa:2 (1725-1730) Bild 2750, 3080, 3350, 3620, 3890.


1729. Kopparbergs-Säters län(-Säter)/Österdalarne tingsl häradsrätt (W) AI:26 (1729) Bild 5540


1729. Kopparbergs-Säters län(-Säter)/Österdalarne tingsl häradsrätt (W) AI:26 (1729) Bild 7720

Extra ordinarie Ting.


1729. Småprotokoll. Kopparbergs-Säters län (-Säter)/Österdalarne tingsl häradsrätt(W) AIIa:2 (1725-1730) Bild 4370, 4680, 4930, 5240.


1730. Kopparbergs-Säters län(-Säter)/Österdalarne tingsl häradsrätt (W) AI:27 (1730-1730) Bild 4730


1730. Småprotokoll. Kopparbergs-Säters län (-Säter)/Österdalarne tingsl häradsrätt(W) AIIa:2 (1725-1730) Bild 5460, 5730, 5950, 6220, 6440.


1731. Kopparbergs-Säters län(-Säter)/Österdalarne tingsl häradsrätt (W) AI:28 (1731) Bild 1860


1731. Småprotokoll. Kopparbergs-Säters län (-Säter)/Österdalarne tingsl häradsrätt(W) AIIa:3 (1731-1735) Bild 1150


1732. Kopparbergs-Säters län(-Säter)/Österdalarne tingsl häradsrätt (W) AI:29 (1732) Bild 3970


1732. Småprotokoll.Kopparbergs-Säters län (-Säter)/Österdalarne tingsl häradsrätt(W) AIIa:3 (1731-1735) Bild 2890


1733. Kopparbergs-Säters län(-Säter)/Österdalarne tingsl häradsrätt (W) AI:30 (1733) Bild 4690


1733. Kopparbergs-Säters län(-Säter)/Österdalarne tingsl häradsrätt (W) AI:30 (1733) Bild 7010 Extra ordinarie Ting


1733. Kopparbergs-Säters län(-Säter)/Österdalarne tingsl häradsrätt (W) AIIa:3 (1731-1735) Bild 4580 Småprotokoll.


1734. Kopparbergs-Säters län(-Säter)/Österdalarne tingsl häradsrätt (W) AI:31 (1734) Bild 4660


1734. Kopparbergs-Säters län(-Säter)/Österdalarne tingsl häradsrätt (W) AIIa:3 (1731-1735) Bild 5840. Småprotokoll.


1735. Kopparbergs-Säters län(-Säter)/Österdalarne tingsl häradsrätt (W) AI:32 (1735) Bild 3660


1735. Kopparbergs-Säters län(-Säter)/Österdalarne tingsl häradsrätt (W) AIIa:3 (1731-1735) Bild 7010. Småprotokoll


1736. Kopparbergs-Säters län(-Säter)/Österdalarne tingsl häradsrätt (W) AI:33 (1736) Bild 2970 / sid 289


1736. Kopparbergs-Säters län(-Säter)/Österdalarne tingsl häradsrätt (W) AIIa:4 (1736-1742) Bild 770 / sid 74. Småprotokoll


1737. Kopparbergs-Säters län(-Säter)/Österdalarne tingsl häradsrätt (W) AI:34 (1737) Bild 3140 / sid 308


1737. Kopparbergs-Säters län(-Säter)/Österdalarne tingsl häradsrätt (W) AIIa:4 (1736-1742) Bild 1620 / sid 159. Småprotokoll


1738. Kopparbergs-Säters län(-Säter)/Österdalarne tingsl häradsrätt (W) AI:35 (1738) Bild 4780


1738. Kopparbergs-Säters län(-Säter)/Österdalarne tingsl häradsrätt (W) AIIa:4 (1736-1742) Bild 3000 / sid 297. Småprotokoll


1739. Kopparbergs-Säters län(-Säter)/Österdalarne tingsl häradsrätt (W) AI:36 (1739) Bild 3160


1739. Kopparbergs-Säters län(-Säter)/Österdalarne tingsl häradsrätt (W) AIIa:4 (1736-1742) Bild 4010 / sid 400. Småprotokoll


1740. Kopparbergs-Säters län(-Säter)/Österdalarne tingsl häradsrätt (W) AI:37 (1740) Bild 3650


1740. Kopparbergs-Säters län(-Säter)/Österdalarne tingsl häradsrätt (W) AIIa:4 (1736-1742) Bild 5060 / sid 506. Småprotokoll


1741. Kopparbergs-Säters län(-Säter)/Österdalarne tingsl häradsrätt (W) AI:39 (1741) Bild 3320


1741. Kopparbergs-Säters län(-Säter)/Österdalarne tingsl häradsrätt (W) AIIa:4 (1736-1742) Bild 6330 / sid 633. Småprotokoll


1742. Häradsrättens protokoll saknas för Gagnef.


1742. Kopparbergs-Säters län(-Säter)/Österdalarne tingsl häradsrätt (W) AIIa:4 (1736-1742)Bild 7890 / sid 786. Småprotokoll


1743. Kopparbergs-Säters län(-Säter)/Österdalarne tingsl häradsrätt (W) AI:41 (1743-1743) Bild 2020


1743. Kopparbergs-Säters län(-Säter)/Österdalarne tingsl häradsrätt (W) AIIa:6 (1743-1745) Bild 840. Småprotokoll


1744. Kopparbergs-Säters län(-Säter)/Österdalarne tingsl häradsrätt (W) AI:42 (1744) Bild 2760


1744. Kopparbergs-Säters län(-Säter)/Österdalarne tingsl häradsrätt (W) AIIa:6 (1743-1745) Bild 2110. Småprotokoll.


1745. Kopparbergs-Säters län(-Säter)/Österdalarne tingsl häradsrätt (W) AI:43 (1745) Bild 2360 / sid 232 Register börjar att föras i början av varje årsvolym.


1745. Kopparbergs-Säters län(-Säter)/Österdalarne tingsl häradsrätt (W) AIIa:6 (1743-1745) Bild 3240. Småprotokoll


1746. Kopparbergs-Säters län(-Säter)/Österdalarne tingsl häradsrätt (W) AI:44 (1746) Bild 2990 / sid 296


1746. Kopparbergs-Säters län(-Säter)/Österdalarne tingsl häradsrätt (W) AIIc:1 (1746-1753) Bild 170 / sid 13. Småprotokoll


1747. Kopparbergs-Säters län(-Säter)/Österdalarne tingsl häradsrätt (W) AI:45 (1747) Bild 2680 / sid 263


1747. Kopparbergs-Säters län(-Säter)/Österdalarne tingsl häradsrätt (W) AIIc:1 (1746-1753) Bild 430 / sid 39. Småprotokoll


1748. Kopparbergs-Säters län(-Säter)/Österdalarne tingsl häradsrätt (W) AI:46 (1748) Bild 6110 / sid 608 och sid 1092


1748. Kopparbergs-Säters län(-Säter)/Österdalarne tingsl häradsrätt (W) AIIc:1 (1746-1753) Bild 1000 / sid 96. Småprotokoll


1749. Kopparbergs-Säters län(-Säter)/Österdalarne tingsl häradsrätt (W) AI:47 (1749) Bild 5010 / sid 491


1749. Kopparbergs-Säters län(-Säter)/Österdalarne tingsl häradsrätt (W) AIIc:1 (1746-1753) Bild 1900 / sid 184. Småprotokoll


1750. Kopparbergs-Säters län(-Säter)/Österdalarne tingsl häradsrätt (W) AI:48 (1750) Bild 6290 / sid 624


1750. Kopparbergs-Säters län(-Säter)/Österdalarne tingsl häradsrätt (W) AIIc:1 (1746-1753) Bild 2640 / sid 257. Småprotokoll


1751. Kopparbergs-Säters län(-Säter)/Österdalarne tingsl häradsrätt (W) AI:49 (1751) Bild 4640 / sid 472


1751. Kopparbergs-Säters län(-Säter)/Österdalarne tingsl häradsrätt (W) AIIc:1 (1746-1753) Bild 3240 / sid 315. Småprotokoll


1752. Kopparbergs-Säters län(-Säter)/Österdalarne tingsl häradsrätt (W) AI:50b (1752) Bild 620 / sid 618


1752. Kopparbergs-Säters län(-Säter)/Österdalarne tingsl häradsrätt (W) AIIc:1 (1746-1753) Bild 3960 / sid 386. Småprotokoll


1753. Kopparbergs-Säters län(-Säter)/Österdalarne tingsl häradsrätt (W) AI:51 (1753) Bild 4680 / sid 465


1753. Kopparbergs-Säters län(-Säter)/Österdalarne tingsl häradsrätt (W) AIIc:1 (1746-1753) Bild 4660 / sid 455. Småprotokoll


1754. Kopparbergs-Säters län(-Säter)/Österdalarne tingsl häradsrätt (W) AI:52 (1754) Bild 5300 / sid 526


1754. Kopparbergs-Säters län(-Säter)/Österdalarne tingsl häradsrätt (W) AIIc:2 (1754-1762) Bild 50 / sid 1. Småprotokoll


1755. Kopparbergs-Säters län(-Säter)/Österdalarne tingsl häradsrätt (W) AI:53 (1755) Bild 5050 / sid 504.


1755. Kopparbergs-Säters län(-Säter)/Österdalarne tingsl häradsrätt (W) AIIc:2 (1754-1762) Bild 890 / sid 85. Småprotokoll


1756. Kopparbergs-Säters län(-Säter)/Österdalarne tingsl häradsrätt (W) AI:54 (1756) Bild 6440


1756. Kopparbergs-Säters län(-Säter)/Österdalarne tingsl häradsrätt (W) AIIc:2 (1754-1762) Bild 1790 / sid 172. Småprotokoll


1757. Inget ting, framflyttat till februari 1758.


1758. Kopparbergs-Säters län(-Säter)/Österdalarne tingsl häradsrätt (W) AI:56 (1758) Bild 40


1758. Kopparbergs-Säters län(-Säter)/Österdalarne tingsl häradsrätt (W) AIIc:2 (1754-1762)Bild 3040 / sid 295. Småprotokoll


1759. Kopparbergs-Säters län(-Säter)/Österdalarne tingsl häradsrätt (W) AI:57a (1759) Bild 20


1759. Kopparbergs-Säters län(-Säter)/Österdalarne tingsl häradsrätt (W) AIIc:2 (1754-1762) Bild 3730 / sid 364. Småprotokoll


1760. Inget ting, framflyttat till 5 feb. 1761


1760. Kopparbergs-Säters län(-Säter)/Österdalarne tingsl häradsrätt (W) AIIc:2 (1754-1762) Bild 4710 / sid 462. Småprotokoll


1761. Kopparbergs-Säters län(-Säter)/Österdalarne tingsl häradsrätt (W) AI:58 (1761) Bild 60


1761. Kopparbergs-Säters län(-Säter)/Österdalarne tingsl häradsrätt (W) AIIc:2 (1754-1762) Bild 5730 / sid 564. Småprotokoll


1762. Kopparbergs-Säters län(-Säter)/Österdalarne tingsl häradsrätt (W) AI:59a (1762) Bild 50


1762. Kopparbergs-Säters län(-Säter)/Österdalarne tingsl häradsrätt (W) AIIc:2 (1754-1762) Bild 6610 / sid 650. Småprotokoll


1763. Kopparbergs-Säters län(-Säter)/Österdalarne tingsl häradsrätt (W) AI:60a (1763) Bild 160


1763. Kopparbergs-Säters län(-Säter)/Österdalarne tingsl häradsrätt (W) AIIc:3 (1762-1764) Bild 630. Småprotokoll


1763. Kopparbergs-Säters län(-Säter)/Österdalarne tingsl häradsrätt (W) AI:60b (1763)

Bild 160. Urtima Ting. Tvist om sockenrået mellan Gagnef och Tuna vid Bäsna och Lennheden


1764. Kopparbergs-Säters län(-Säter)/Österdalarne tingsl häradsrätt (W) AI:61a (1764) Bild 220


1764. Kopparbergs-Säters län(-Säter)/Österdalarne tingsl häradsrätt (W) AIIc:3 (1762-1764) Bild 1810. Småprotokoll


1765. Kopparbergs-Säters län(-Säter)/Österdalarne tingsl häradsrätt (W) AI:62a (1765) Bild 100


1765. Kopparbergs-Säters län(-Säter)/Österdalarne tingsl häradsrätt (W) AIIc:4 (1765-1769) Bild 50. Småprotokoll


1766. Kopparbergs-Säters län(-Säter)/Österdalarne tingsl häradsrätt (W) AI:63a (1766) Bild 330


1766. Kopparbergs-Säters län(-Säter)/Österdalarne tingsl häradsrätt (W) AIIc:4 (1765-1769) Bild 1310. Småprotokoll


1767. Kopparbergs-Säters län(-Säter)/Österdalarne tingsl häradsrätt (W) AI:64a (1767) Bild 40


1767. Kopparbergs-Säters län(-Säter)/Österdalarne tingsl häradsrätt (W) AIIc:4 (1765-1769) Bild 2710. Småprotokoll


1768. Kopparbergs-Säters län(-Säter)/Österdalarne tingsl häradsrätt (W) AI:65a (1768-1768) Bild 120


1768. Kopparbergs-Säters län(-Säter)/Österdalarne tingsl häradsrätt (W) AIIc:4 (1765-1769) Bild 4010. Småprotokoll


1769. Kopparbergs-Säters län(-Säter)/Österdalarne tingsl häradsrätt (W) AI:66a (1769) Bild 70


1769. Kopparbergs-Säters län(-Säter)/Österdalarne tingsl häradsrätt (W) AIIc:4 (1765-1769) Bild 5680. Småprotokoll


1770. Kopparbergs-Säters län(-Säter)/Österdalarne tingsl häradsrätt (W) AI:67a (1770) Bild 160


1770. Kopparbergs-Säters län(-Säter)/Österdalarne tingsl häradsrätt (W) AIIc:5 (1770-1774) Bild 40. Småprotokoll


1770. Kopparbergs-Säters län(-Säter)/Österdalarne tingsl häradsrätt (W) AI:67a (1770) Bild 11300 och 11490. Urtima Ting


1771. Kopparbergs-Säters län(-Säter)/Österdalarne tingsl häradsrätt (W) AI:68a (1771) Bild 40


1771. Kopparbergs-Säters län(-Säter)/Österdalarne tingsl häradsrätt (W) AIIc:5 (1770-1774) Bild 1560. Småprotokoll


1771. Kopparbergs-Säters län(-Säter)/Österdalarne tingsl häradsrätt (W) AI:68b (1771) Bild 6720. Syneförrättning av Gagnefs kyrka


1772. Kopparbergs-Säters län(-Säter)/Österdalarne tingsl häradsrätt (W) AI:69a (1772) Bild 560


1772. Kopparbergs-Säters län(-Säter)/Österdalarne tingsl häradsrätt (W) AIIc:5 (1770-1774) Bild 2880. Småprotokoll


1772. Kopparbergs-Säters län(-Säter)/Österdalarne tingsl häradsrätt (W) AI:69a (1772) Bild 10960. Urtima Ting


1773. Kopparbergs-Säters län(-Säter)/Österdalarne tingsl häradsrätt (W) AI:70a (1773) Bild 370


1773. Kopparbergs-Säters län(-Säter)/Österdalarne tingsl häradsrätt (W) AIIc:5 (1770-1774) Bild 4500. Småprotokoll


1773. Kopparbergs-Säters län(-Säter)/Österdalarne tingsl häradsrätt (W) AIII:4 (1771-1776) Bild 170 och 270. Urtima Ting


1774. Kopparbergs-Säters län(-Säter)/Österdalarne tingsl häradsrätt (W) AI:71a (1774) Bild 40


1774. Kopparbergs-Säters län(-Säter)/Österdalarne tingsl häradsrätt (W) AIIc:5 (1770-1774) Bild 6600. Småprotokoll


1775. Kopparbergs-Säters län(-Säter)/Österdalarne tingsl häradsrätt (W) AI:72a (1775) Bild 40


1775. Kopparbergs-Säters län(-Säter)/Österdalarne tingsl häradsrätt (W) AIIc:6 (1775-1782) Bild 40. Småprotokoll


1776. Kopparbergs-Säters län(-Säter)/Österdalarne tingsl häradsrätt (W) AI:73a (1776) Bild 40


1776. Kopparbergs-Säters län(-Säter)/Österdalarne tingsl häradsrätt (W) AIIc:6 (1775-1782) Bild 1840. Småprotokoll


1777. Kopparbergs-Säters län(-Säter)/Österdalarne tingsl häradsrätt (W) AI:74a (1777) Bild 50


1777. Kopparbergs-Säters län(-Säter)/Österdalarne tingsl häradsrätt (W) AIIc:6 (1775-1782) Bild 3300. Småprotokoll


1778. Kopparbergs-Säters län(-Säter)/Österdalarne tingsl häradsrätt (W) AI:75a (1778) Bild 40


1778. Kopparbergs-Säters län(-Säter)/Österdalarne tingsl häradsrätt (W) AIIc:6 (1775-1782) Bild 4380. Småprotokoll


1779. Säters län och Österdalarne tingslags häradsrätt (W) AI:1 (1779) Bild 40


1779. Kopparbergs-Säters län(-Säter)/Österdalarne tingsl häradsrätt (W) AIIc:6 (1775-1782) Bild 5360. Småprotokoll


1780. Säters län och Österdalarne tingslags häradsrätt (W) AI:2 (1780) Bild 40


1780. Kopparbergs-Säters län(-Säter)/Österdalarne tingsl häradsrätt (W) AIIc:6 (1775-1782) Bild 6360. Småprotokoll


1781. Säters län och Österdalarne tingslags häradsrätt (W) AI:3 (1781) Bild 60


1781. Kopparbergs-Säters län(-Säter)/Österdalarne tingsl häradsrätt (W) AIIc:6 (1775-1782) Bild 8920. Småprotokoll


1782. Säters län och Österdalarnetingslags häradsrätt (W) AI:4 (1782) Bild 40


1782. Säters län och Österdalarnetingslags häradsrätt (W) AI:4 (1782) Bild 8250

Urtima Ting


1782. Kopparbergs-Säters län(-Säter)/Österdalarne tingsl häradsrätt (W) AIIc:6 (1775-1782) Bild 6720. Småprotokoll


1783. Säters län och Österdalarne tingslags häradsrätt (W) AI:5b (1783) Bild 30


1783. Säters län och Österdalarne tingslags häradsrätt (W) AIIb:1 (1783-1794) Bild 50 / sid 1.

Småprotokoll


1784. Säters län och Österdalarne tingslags häradsrätt (W) AI:6 (1784) Bild 50


1784. Säters län och Österdalarne tingslags häradsrätt (W) AIIb:1 (1783-1794) Bild 290 / sid 25. Småprotokoll


1784. Säters län och Österdalarne tingslags häradsrätt (W) AI:6 (1784) Bild 7150

Urtima Ting


1792. Säters län och Österdalarne tingslags häradsrätt (W) AI:14 (1792) Bild 40


1793. Säters län och Österdalarne tingslags häradsrätt (W) AI:15c (1793) Bild 30


1797. Säters län och Österdalarne tingslags häradsrätt (W) AI:19 (1797-1797) Bild 8920


1798. Säters län och Österdalarne tingslags häradsrätt (W) AI:20 (1798-1798) Bild 6710


1810. Säters län och Österdalarne tingslags häradsrätt (W) AI:32 (1810-1810) Bild 8810


1814. Säters län och Österdalarne tingslags häradsrätt (W) AI:33 (1811-1811) Bild 8010


1842. Gagnefs tingslags häradsrätt (W) A1A:9 (1841-1842) Bild 1690


1855. Gagnefs tingslags häradsrätt (W) A2:6 (1855-1857) Bild 40 Småprotokoll. Inteckningar

Lagmansrätten


Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län (U) EXIa:12 (1591-1679) Bild 9500

Register till Lagmansrättens sammanträden för Dalarna.


1618. Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län (U) EXIa:12 (1591-1679) Bild 13230 / sid 388. Den18 juni 1618 hölls lagmansting i Leksand för Gagnef, Leksand, Ål, Bjursås och Rättvik samt Västerdalarna från Floda till Äppelbo. 6 nämndemän från Gagnef var med.


1619. Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län (U) EXIa:12 (1591-1679) Bild 13380 / sid 404. Gagnef hade eget lagmansting.


1619. Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län (U) EXIa:12 (1591-1679) Bild 13810 / sid 447.Lagmans ting i Leksand den 25 juni 1619. Pell Eriksson och Erik Knutsson i Kilen, Ål, tvistar med Mats Olsson i Moje om timmer som Mats huggit på Åls sida om gränsen.


1619. Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län (U) EXIa:12 (1591-1679) Bild 13820 / sid 448. Den 26 juni 1619 hölls lagmansting på en vret i Västerfors i Gagnef. Gode män från Leksand och Ål synade en vret som Mats Larsson hade uppbrukat. Då de ansåg att inte Prästbolet eller någon annan bolby stördes fick han den behålla.


1619. Svea Hovrätt - AdvokatfiskalenVästmanlands län (U) EXIa:12 (1591-1679) Bild 14180 / sid 484. Den 25 juni hölls lagmansting i Leksand. 6 nämndemän från Gagnef deltog. Ett mål från Gagnef.


1621. Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län (U) EXIa:12 (1591-1679) Bild 14340 och 14341 / sid 500 och 501. Lagmansting i Leksands sockenstuga. Två olika tvister som herr Knut i Gagnef dragit inför Lagmansrätten. En jordköpstvist om Bomsarvet och Bastberget och en tvist med Erik Larssons barn i Vikarbyn, Rättvik, om sin fader och farbroders barns betalning för den sålda egendomsdelen.


1633. Svea Hovrätt - AdvokatfiskalenVästmanlands län (U) EXIa:12 (1591-1679) Bild 15280 / sid 588. Lagmansrätten sammanträder i Leksands sockenstuga den 17 juni 1633. Sex st från Gagnef satt i nämnden.1675. Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län (U) EXIa:12 (1591-1679) Bild 15620 / sid 622. Lagmansrätten sammanträder i St. Tuna. Olof Larsson från Sör Björka var nämndeman för Gagnef. Olof Ersson i Bäsna har ett mål.


1677. Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län (U) EXIa:12 (1591-1679) Bild 16580 / sid 718. Lagmansrätten sammanträdde i St. Tuna. Länsman Erik Larsson Djurås och Olof Matsson i Grånäs var nämndemän från Gagnef. § 14, bild 16650, sid 725 behandlar mål mellan Jonas Eliasson i Österfors, Erik Olsson och Olof Andersson i Gärde om ett änge i Moje.


1679. Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län (U) EXIa:12 (1591-1679) Bild 17480 / sid 808. Lagmanstinget sammanträdde i Fornby, St. Tuna. Ingen nämndeman från Gagnef.