Domboksregister för Gagnefs Härads- och Tingsrätt

Domböckerna återfinns i Arkiv Digital

                                          Domboksregister för Gagnefs Härads och Tingsrätt


1632. Kopparbergs, Säters, Näsgårds län+Österdalarne tingsl häradsrätt (W) AI:2 (1631-1633) Bild 2430 / sid 238


1633. Kopparbergs,Säters, Näsgårds län+Österdalarne tingsl häradsrätt (W) AI:3 (1634-1636) Bild 50 / sid 1


Volymen AI:4 saknas


1637. Kopparbergs,Säters, Näsgårds län+Österdalarne tingsl häradsrätt (W) AI:5 (1637-1638) Bild 1530 / sid 148


1638. Kopparbergs,Säters, Näsgårds län+Österdalarne tingsl häradsrätt (W) AI:5 (1637-1638) Bild 2910 / sid 80


1638. Kopparbergs,Säters, Näsgårds län+Österdalarne tingsl häradsrätt (W) AI:5 (1637-1638) Bild 2620 / sid 51. Extra ordinarie ting.


1639. Kopparbergs,Säters, Näsgårds län+Österdalarne tingsl häradsrätt (W) AI:6 (1639-1639) Bild 1340 / sid 128.


1640. Kopparbergs,Säters, Näsgårds län+Österdalarne tingsl häradsrätt (W) AI:7b (1640-1640) Bild 2900 / sid 286.


1641. Kopparbergs,Säters, Näsgårds län+Österdalarne tingsl häradsrätt (W) AI:8 (1641-1642) Bild 2320 / sid 194.


1642. Kopparbergs,Säters, Näsgårds län+Österdalarne tingsl häradsrätt (W) AI:9 (1642-1643) Bild 3530 / sid 234.


1643. Kopparbergs,Säters, Näsgårds län+Österdalarne tingsl häradsrätt (W) AI:10 (1643-1643) Bild 3960 / sid 316.


1644. Kopparbergs,Säters, Näsgårds län+Österdalarne tingsl häradsrätt (W) AI:11 (1644-1645) Bild 2960 / sid 2.


1645. Österdalarne och Gagnefs sockens tingslags häradsrätt (W) AI:1 (1645-1659) Bild 40


1646. Österdalarne och Gagnefs sockens tingslags häradsrätt (W) AI:1 (1645-1659) Bild 320 / sid 7


1647. Österdalarne och Gagnefs sockens tingslags häradsrätt (W) AI:1 (1645-1659) Bild 510 / sid 1


1648. Österdalarne och Gagnefs sockens tingslags häradsrätt (W) AI:1 (1645-1659) Bild 900 / sid 17


1649. Österdalarne och Gagnefs sockens tingslags häradsrätt (W) AI:1 (1645-1659) Bild 1110 / sid 151650. Österdalarne och Gagnefs sockens tingslags häradsrätt (W) AI:1 (1645-1659) Bild 1160 / sid 1


1651. Österdalarne och Gagnefs sockens tingslags häradsrätt (W) AI:1 (1645-1659) Bild 1410 / sid 1


1652 och 1653 saknas.


1654. Österdalarne och Gagnefs sockens tingslags häradsrätt (W) AI:1 (1645-1659) Bild 1890 / sid 18. Sidorna inbundna i oordning.


1655. Österdalarne och Gagnefs sockens tingslags häradsrätt (W) AI:1 (1645-1659) Bild 1930 / sid 1. Är 1655 års ärenden.


1656. Österdalarne och Gagnefs sockens tingslags häradsrätt (W) AI:1 (1645-1659) Bild 2110 / sid 1


1658. Österdalarne och Gagnefs sockens tingslags häradsrätt (W) AI:1 (1645-1659) Bild 2320 / sid 1.


1659. Österdalarne och Gagnefs sockens tingslags häradsrätt (W) AI:1 (1645-1659) Bild 2770 / sid 23.


1660. Österdalarne och Gagnefs sockens tingslags häradsrätt (W) AI:2 (1661-1668) Bild 70 / sid 1. 1660 finns i 2 versioner


1660. Österdalarne och Gagnefs sockens tingslags häradsrätt (W) AI:2 (1661-1668) Bild 430

          1660 finns i 2 versioner varav den här verkar vara renskriven


1661. Österdalarne och Gagnefs sockens tingslags häradsrätt (W) AI:2 (1661-1668) Bild 750 / sid 1


1662. Österdalarne och Gagnefs sockens tingslags häradsrätt (W) AI:2 (1661-1668) Bild 1240 / sid 41


1663. Österdalarne och Gagnefs sockens tingslags häradsrätt (W) AI:2 (1661-1668) Bild 1600 / sid 25


1664. Österdalarne och Gagnefs sockens tingslags häradsrätt (W) AI:2 (1661-1668) Bild 1950 / sid 26


1665. Österdalarne och Gagnefs sockens tingslags häradsrätt (W) AI:2 (1661-1668) Bild 2250 / sid 47


1666. Österdalarne och Gagnefs sockens tingslags häradsrätt (W) AI:2 (1661-1668) Bild 2540 / sid 20


1667. Österdalarne och Gagnefs sockens tingslags häradsrätt (W) AI:2 (1661-1668) Bild 2840 / sid 21


1668. Österdalarne och Gagnefs sockens tingslags häradsrätt (W) AI:2 (1661-1668) Bild 3800 / sid 91

1669. Österdalarne och Gagnefs sockens tingslags häradsrätt (W) AI:3 (1669-1675) Bild 350 / sid 29.


1670. Österdalarne och Gagnefs sockens tingslags häradsrätt (W) AI:3 (1669-1675) Bild 720 / sid 22.


1671. Österdalarne och Gagnefs sockens tingslags häradsrätt (W) AI:3 (1669-1675) Bild 1230 / sid 38.


1672. Österdalarne och Gagnefs sockens tingslags häradsrätt (W) AI:3 (1669-1675) Bild 1590 / sid 24.


1673. Österdalarne och Gagnefs sockens tingslags häradsrätt (W) AI:3 (1669-1675) Bild 2100 / sid 40.


1674. Österdalarne och Gagnefs sockens tingslags häradsrätt (W) AI:3 (1669-1675) Bild 2620 / sid 42.


1675. Österdalarne och Gagnefs sockens tingslags häradsrätt (W) AI:3 (1669-1675) Bild 3030 / sid 28.


1676. Österdalarne och Gagnefs sockens tingslags häradsrätt (W) AI:4 (1676-1683) Bild 60 / sid 1


1677. Österdalarne och Gagnefs sockens tingslags häradsrätt (W) AI:4 (1676-1683) Bild 610 / sid 22.


1678. Österdalarne och Gagnefs sockens tingslags häradsrätt (W) AI:4 (1676-1683) Bild 980 / sid 21.


1679. Österdalarne och Gagnefs sockens tingslags häradsrätt (W) AI:4 (1676-1683) Bild 1330 / sid 26.


1680. Österdalarne och Gagnefs sockens tingslags häradsrätt (W) AI:4 (1676-1683) Bild 1690 / sid 28.


1681. Österdalarne och Gagnefs sockens tingslags häradsrätt (W) AI:4 (1676-1683) Bild 2180 / sid 40.


1682. Österdalarne och Gagnefs sockens tingslags häradsrätt (W) AI:4 (1676-1683) Bild 2810 / sid 55.


1683. Österdalarne och Gagnefs sockens tingslags häradsrätt (W) AI:4 (1676-1683) Bild 3200 / sid 31.


1684. Österdalarne och Gagnefs sockens tingslags häradsrätt (W) AI:5 (1684-1689) Bild 510 / sid 46.


1685. Österdalarne och Gagnefs sockens tingslags häradsrätt (W) AI:5 (1684-1689) Bild 1140 / sid 48.
1686. Österdalarne och Gagnefs sockens tingslags häradsrätt (W) AI:5 (1684-1689) Bild 1670 / sid 36.


1687. Österdalarne och Gagnefs sockens tingslags häradsrätt (W) AI:5 (1684-1689) Bild 1880 / sid 9. Extra ordinarie ting den 18 april.


1687. Österdalarne och Gagnefs sockens tingslags häradsrätt (W) AI:5 (1684-1689) Bild 2400 / sid 60.


1688. Österdalarne och Gagnefs sockens tingslags häradsrätt (W) AI:5 (1684-1689) Bild 3060 / sid 52.


1689. Österdalarne och Gagnefs sockens tingslags häradsrätt (W) AI:5 (1684-1689) Bild 3840 / sid 66.


1690. Österdalarne och Gagnefs sockens tingslags häradsrätt (W) AI:6 (1690-1695) Bild 520 / sid 46.


1691. Österdalarne och Gagnefs sockens tingslags häradsrätt (W) AI:6 (1690-1695) Bild 1150 / sid 53.


1692. Österdalarne och Gagnefs sockens tingslags häradsrätt (W) AI:6 (1690-1695) Bild 1690 / sid 43. Extra ordinarie ting den 14 sep.


1692. Österdalarne och Gagnefs sockens tingslags häradsrätt (W) AI:6 (1690-1695) Bild 1710 / sid 45.


1693. Österdalarne och Gagnefs sockens tingslags häradsrätt (W) AI:6 (1690-1695) Bild 2310 / sid 50.


1694. Österdalarne och Gagnefs sockens tingslags häradsrätt (W) AI:6 (1690-1695) Bild 2870 / sid 38. Extra ordinarie ting i Bäsna den 14 juni.1694. Österdalarne och Gagnefs sockens tingslags häradsrätt (W) AI:6 (1690-1695) Bild 2890 / sid 40.


1695. Österdalarne och Gagnefs sockens tingslags häradsrätt (W) AI:6 (1690-1695) Bild 3380

          Extra ordinarie ting den 12 feb.


1695. Österdalarne och Gagnefs sockens tingslags häradsrätt (W) AI:6 (1690-1695) Bild 3460

          Extra ordinarie ting den 19 juni.


1695. Österdalarne och Gagnefs sockens tingslags häradsrätt (W) AI:6 (1690-1695) Bild 3480


1696. Österdalarne och Gagnefs sockens tingslags häradsrätt (W) AI:7 (1696-1697) Bild 110 / sid 9.


1697. Österdalarne och Gagnefs sockens tingslags häradsrätt (W) AI:7 (1696-1697) Bild 750 / sid 1. Ny skattläggning av militärboställena i Gråda och Nordbäck.1697. Österdalarne och Gagnefs sockens tingslags häradsrätt (W) AI:7 (1696-1697) Bild 780 / sid 4.


1698. Österdalarne och Gagnefs sockens tingslags häradsrätt (W) AI:8 (1698-1699) Bild 30 / sid 1. Extra ordinarie ting den 2 sep.


1698. Österdalarne och Gagnefs sockens tingslags häradsrätt (W) AI:8 (1698-1699) Bild 70 / sid 5.


1699. Österdalarne och Gagnefs sockens tingslags häradsrätt (W) AI:8 (1698-1699) Bild 1300

          Defekt i början.


1700. Österdalarne och Gagnefs sockens tingslags häradsrätt (W) AI:9 (1700-1704) Bild 770 / sid 145.


1701. Österdalarne och Gagnefs sockens tingslags häradsrätt (W) AI:9 (1700-1704) Bild 1220 / sid 42


1701. Småprotokoll. Österdalarne och Gagnefs sockens tingslags häradsrätt (W) AI:9 (1700-1704) Bild 1380


1702. Österdalarne och Gagnefs sockens tingslags häradsrätt (W) AI:9 (1700-1704) Bild 1400 / sid 1


1702. Österdalarne och Gagnefs sockens tingslags häradsrätt (W) AI:9 (1700-1704) Bild 2040 / sid 129. Småprotokoll


1703. Österdalarne och Gagnefs sockens tingslags häradsrätt (W) AI:9 (1700-1704) Bild 2210 / sid 1


1703. Österdalarne och Gagnefs sockens tingslags häradsrätt (W) AI:9 (1700-1704) Bild 2610 Småprotokoll.


1704. Österdalarne och Gagnefs sockens tingslags häradsrätt (W) AI:9 (1700-1704) Bild 2770 / sid 1.


1704. Österdalarne och Gagnefs sockens tingslags häradsrätt (W) AI:9 (1700-1704) Bild 3490 / sid 73. Småprotokoll.


1705. Österdalarne och Gagnefs sockens tingslags häradsrätt (W) AI:10 (1705-1705) Bild 40 / sid 1.


1705. Österdalarne och Gagnefs sockens tingslags häradsrätt (W) AI:10 (1705-1705) Bild 1210 / sid 118. Småprotokoll.


1706. Österdalarne och Gagnefs sockens tingslags häradsrätt (W) AI:11 (1706-1706) Bild 80 / sid 1.


1706. Österdalarne och Gagnefs sockens tingslags häradsrätt (W) AI:11 (1706-1706) Bild 230 / sid 108. Småprotokoll.1707. Österdalarne och Gagnefs sockens tingslags häradsrätt (W) AI:12 (1707-1710) Bild 40 / sid 1.


1707. Österdalarne och Gagnefs sockens tingslags häradsrätt (W) AI:12 (1707-1710) Bild 720 / sid 69. Småprotokoll.


1708. Österdalarne och Gagnefs sockens tingslags häradsrätt (W) AI:12 (1707-1710) Bild 880 / sid 1.


1708. Österdalarne och Gagnefs sockens tingslags häradsrätt (W) AI:12 (1707-1710) Bild 2300 / sid 143. Småprotokoll.


1709. Österdalarne och Gagnefs sockens tingslags häradsrätt (W) AI:12 (1707-1710) Bild 2530 / sid 2.


1709. Österdalarne och Gagnefs sockens tingslags häradsrätt (W) AI:12 (1707-1710) Bild 3410 / sid 90. Småprotokoll.


1710. Österdalarne och Gagnefs sockens tingslags häradsrätt (W) AI:12 (1707-1710) Bild 3570 / sid 1.


1710. Österdalarne och Gagnefs sockens tingslags häradsrätt (W) AI:12 (1707-1710) Bild 4290. Småprotokoll.