Litteratur

Föreningens medlemmar har möjlighet att ta del av den släktforskarlitteratur som vi har i vår föreningslokal, se litteraturförteckningen över vår boksamling,


Föreningen förfogar också över att antal CD-skivor varav flera finns inlagda i föreningens dator.  Övriga finns tillgängliga i föreningslokalen.


Det finns många andra intressanta böcker som dokumenterar bygden, några kan fortfarande köpas eller beställas medan andra kan finnas tillgängliga på biblioteken.