Boksamling

Förteckning över befintlig litteratur i föreningslokalen

 1. Lagar och offentliga handlingar
 2. Diverse litteratur
 3. Soldater
 4. Riksheraldikerämbetet
 5. Sockendokumentation
 6. Svensk historia
 7. Resandelitteratur
 8. Utbildningslitteratur - Släktforskning
 9. Årsböcker
 10. Tidningar
 11. Antavlor och Släktkrönikor
 12. Emigranter

1. Lagar och offentliga handlingar

Statistik öfver Sverige 1855 (Grundad på offentliga handlingar) Carl af Forsell

Utgiven av: Rediviva


Sveriges Rikes lag 1734

Utgiven av: Gidlunds

2. Diverse litteratur

100 svenska dialekter

Författare: Fredrik Lindström


3. Soldater

Statistiskt sammandrag av Svenska indelningsverket, första bandet

Författare: C. Grill

Statistiskt sammandrag avSvenska indelningsverket, andra bandet

Författare: C. Grill


Svenska knektar

Författare: Lars Ericsson


Indelt soldat och Rotebonde

Författare: Elfred Kumm


Med Dalkarlar i fält

Författare:Casimir Laurin


Soldatforska, Hur jag finner mina militära förfäder

Författare:Lars Ericson Wolke, Sv Släktforskarförbund Handbok 4


Uniformen berättar, Från karoliner till kamouflage

Författare:Mikael Hoffsten


4. Riksheraldikerämbetet

Meddelande från Riksheraldikerämbetet, från 1934 -1945 (9st)


Ve Congrès International des Sciences Genèalogique à Stockholm 1960

(Femte internationella kongressen för vetenskaperna genealogi och heraldik i Stockholm 1960)

5. Sockendokumentation

Bethel 150 år

Föredrag av Nils Roos den 1 september 2018. Häfte


Bomärken i Gagnef och Mockfjärd


Bygga och bo i Dalarna

Författare:Roland Andersson, Örjan Hamrin och Daniels Sven Olsson


Bäsna, Gårdar och Släktförhållande

Författare: Bernt Ekholm


Det gamla Floda

Författare: E.R. Gummerus


Det älskade Gagnef

Utgiven av: Stiftelsen Gagnefs Minnesstuga


Från Gagnemäns näs

Ottilia Adelborg


Frälsefolk och och jordaskiften under medeltiden

Författare: Elis Härshammar


Föreningar i Gagnefs kommun (Inventering 2002-2003)

Utgiven av: Dalarnas folkrörelsearkiv


Gagnefsbyn, dokumentation av en by i Gagnefs socken

Utgiven av: Gagnefs Hembygdsförenings förlag. Sammanställd av Herman Lindberg för Gagnefs dokumentationsgrupp.


Gagnefsbyn i backspegeln

Författare: Sune Garmo


Gagnefs kyrka och kyrkogård

Författare: Arne Bohman, Stig Eklund och  Alf-Göran Nisser


Gagnefsdräkten

Utgiven av:Stiftelsen Gagnefs Minnesstugas Förlag


Gimsbärke

Utgiven av: Studiecirkel i Gimsbärke


Gröntufs Gårdar ochSläkter

Författare: Gröntufs Bydokumentationsgrupp


Gröntufs bydokumentation, Häfte 1-3

Författare: Gröntufs Bydokumentationsgrupp


Hans Per Persson, Mästerfotograf från Djura

Utgiven av Leksands Kulturhus


Landskapsbok:

Dalarna

Utgivna av Utbildningsförlaget


Käringfund

Anna-Britta Norden


Leksands sockenbeskrivning Del l

Leksands socken 1539-1572, Sockenbor, Skatter, Tionde

Utgiven och kommenterade: Gunnar T. Westin


Leksands sockenbeskrivning Del ll

Tingsstället i Leksand

Sammanställd av: Ernst Leche


Leksands sockenbeskrivning Del lll

Rote och tunnlag som folkliga lagbildningar

Författare: John Granlund


Lindan, en bydokumentation

Redigerad av Ann-Christin Fjärsmans


Litteratur om Gagnef och Floda (Register)

Författare: Olle Wingborg


Mockfjärd genom tiderna

Författare: Börje Bergqvist, Utgiven av Mockfjärds Hembygdsförening


Mockfjärdsminnen

Sammanställd av Peter Lindholm, Utgiven av Mockfjärds Hembygdsförening


Om gamla Ludvika

Författare: Elin Sidner Olsson


På upptäcktsfärd i Gagnefs kommun

- om dess fäbodar i litteraturen. Författare: Olle Wingborg


Porten till Västerdalarna, byarna Färmsnäs och Högberget i Mockfjärd

Författare: Karin Hedman-Larsson


Resa i Dalarna 1765 (Dalarnas Hembygdsbok 1968-1969)

Författare: Johan Isac Adelswärd, Johan Gottlieb, Henric & Hans Jacob Gahn


Söckt och heligt

Anna-Britta Norden


Österfors en Gagnefsby, Folk och bygd i gången tid

Föfattare: E. Börje Bergsman

 6. Svensk Historia

En bit av Sveriges historia

Utgiven av Utbildningsradion


Folkkulturens skepnader, Till folkdräktens genealogi

Utgiven av Folkskolans vänner


Genom Sveriges bygder, Skildringar af land och folk

Författare: Herm Hofberg


Himla många kungar (Nordiska muséet och Skansens årsbok)

Utgiven av Nordiska muséet


Massakern på Norrmalmstorg, Bönders kamp för frihet & inflytande

Claes-Göran Bergstrand


Minnets stigar, En resa bland svenska kyrkogårdar

Hans Hammarskiöld, Anitha Theorell och Per Wästberg


När svenskarna valde tronföljare, handlingar från riksdagen i Örebro 1810

Utgiven av Sveriges Riksdag


Så reste vi

Leif Kindblom


Vem är det? Svensk Biografisk årsbok

Författare: Hans Uddlin & Katrin Paabo


Vardagsslit och sjuårskrig

Författare: Carl Johan Aminoff


Västmanland, Frälsefolk och jordaskiften under medeltiden

Elis Härshammar7. Resandelitteratur

Anor från landsvägen

Författare: Bo Lindwall8. Utbildningslitteratur, Släktforskning


Almanacka för 500 år


Anor i folkupplaga

Författare: Lennart Börnfors


Domstolsforska

Författare: Claes Westling


Emigrantforska på nätet (Sveriges Släktforskarförbund, handbok nr 15)

Författare: Ted Rosvall & Anna-Lena Hultman


Emigrantforska steg för steg

Författare: Per Clemensson &Kjell Andersson


Emigrantforskning (Sveriges Släktforskarförbund, handbok nr 1)

Författare: Ted Rosvall & Anna-Lena Hultman


Finn din egen släktsaga

Författare: Per Clemensson & Kjell Andersson


Finn din släkt

Författare: Elisabet Thorsell & Ulf Berggren


Gamla tiders sjukdomsnamn

Författare: Olof Cronborg. Utgiven av Sveriges Släktforskarförbund


Gammal handstil, 3 pärmar

Kursmaterial framtaget  av Yvonne Hellberg


Handbok i handskriftsläsning, "Vad står det"? Tolka rätt

Författare: Ulf Berggren & Elisabeth Thorsell (Sveriges Släktforskarförbund, handbok 14)


Handledning i tolkning av gamla handskrifter

Författare: Torbjörn Wahlström och Thorulf Imselius


Handbok i Släkt- och Personforskning

Bengt Hildebrand/ Wahlström & Widstrands förlag


Kartforskning

Författare: Karl-Ingvar Ångström & Björn Johansson


Kulturhistoria för släktforskare

Författare: Jan Garnet


Kyrkböckerna berättar

Författare: Egil Johansson


Källkritik och Källhänvisningar (Sveriges Släktforskarförbund, handbok

nr 11)

Författare: Michael Lundholm


Källhänvisningar i Disgen 2016 (Tillägg till handboken Källkritik och Källhänvisningar)

Författare: Michael Lundholm


Latin för släktforskare

Författare: Urban Sikeborg


Litteratur om Dalarna,  Del 5 Litteraturen 1981-1990

Sammanställt av Olle Wingborg


Litteratur om Gagnef Floda, En kommun-2 socknar 

Sammanställt avOlle Wingborg

 

Lärarhandledning till Min första släktbok


Läsebok för släktforskare

Författare: Henrik Anderö


Läsning av gamla handstilar

Författare: Alf Åberg


Mantalsforska  (Sveriges Släktforskarförbund, handbok nr 10)

Författare: Magnus Bäckmark


Mantalslängderna

Författare: Håkan Skogsjö


Ordbok för släktforskare

Kent Andersson & Henrik Anderö


Ordbok för släktforskare

Författare: Henrik Anderö


Ordna ditt släktarkiv

Författare: Per-Olov Bergman, Ingemar Carlsson & Bo Nilsson


På jakten efter en hembygd

Författare: KG Jan Gustafsson & Carl Gustaf Holdar


Register för släkt- och hembygdsforskare

Författare: Carl-Erik Johansson & Stig Rådahl


Släkt och Härd nr 1-4 (2011) Skriv enkelt! (Mapp)

Genealogiska föreningen


Släktforskning i Danmark

Gitte Christensen & Kathrine Tobiasen


Släktforskning i Finland

Ritva Winter


Släktforskning i Norge

Rune Nedrud


Släktforska i städer

Bo Lindwall & Claes Westling, Sveriges Släktforskarförbund, handbok 18


Släktforskarens lilla faktabok

Utgiven av Sveriges Släktforskarförbund


Släktforskning för alla

Författare: Börje Furtenbach


Släktforska steg för steg (äldre och nyare utgåva)

Författare:  Per Clemensson & Kjell Andersson


Släktforska vidare

Författare:  Per Clemensson & Kjell Andersson


Släktforskarens uppslagsbok

Författare: Barbro Lunsjö


Släktforska utanför Norden

Författare: Thomas Fürth, Sveriges Släktforskarförbund, handbok 19


Släkt och hembygdsforskning

Författare: Ulf Beibom


Släktforska med DNA, från DNA-test till släktträd

Författare: Peter Sjölund, utgiven av Sveriges Släktforskarförbund


Släktnamn i Norden

Utgiven av: Svenska språknämnden


Släktjakten, reportage och tips om att hitta sina rötter. Bilaga till Släkthistoriskt Forum 5/2005 av Roland Classon

Författare: Roland Classon


1900-talet, liten släktforskarguide

Författare: Daniel Johnsson, Sveriges Släktforskarförbunds skriftserie nr 4

9. Årsböcker

Armborstet år 1954-1955; 1957; 1960; 1962; 1967-1970

Årsskrift för Kungliga Dalregementets Kamratförening


Av Båtsmän, Ryttare och Soldater

Sveriges  Släktforskarförbund, årsbok 1988


Dalarna 2004 årgång 74

Utgiven av Dalarnas Fornminnes och Hembygdsförbund


Stadsbor i gångna tider

Sveriges  Släktforskarförbund, årsbok 1989


Släktforskarnas Årsbok år 1995-2022

Utgiven av Sveriges  Släktforskarförbund

10. Tidningar

Släkthistoriskt Forum, 1995-1999; 2000-2003; 2004-2008; 2020-2021


Dalfolk


Släkt, (3 mappar)

Utgiven av Släkthistoriskt forum


1 mapp med:

 • Svenska Smedsläkter; Namnregister år 2006-2009
 • Tidningen Smedforskaren nr 2-4 (2013); nr 1-4 (2014); nr 1-2 (2016)
 • Häften Svenska Smedsläkter nr 9-33 samt årsskrift 2010 (register Småland, Värmland och Östergötland)


1 mapp med:

Tunarötter nr 1-3 (2013); nr 1-4 (2014); nr 1 (2015) nr 3 2019; nr 1-3 2020


1 mapp med:

 • Från Finnskogsriket; nr 3-4
 • Härads Fjärding i Leksands socken 1741-1751, + en bilaga; En demografisk undersökning avMargareta Hedblom (1971)

 • Majstången; år 1936 och 1938 Leksands Hembygsförening
 • Måckelkrus  Mockfjärds Hembygdsförening


11. Antavlor och Släktkrönikor

Ett hundra år gammalt foto som väckte min nyfikenhet

En mikrohistoria av Håkan Gelin, sammanställd i december 2017. Häfte


Östs forskning

 • 1) Del 1 och 2, Forskning på släkter i Gagnef och Mockfjärd (2 st pärmar)
 • 2) Del 1 och 2, Forskning på släkter i Gagnef och Mockfjärd (2 st pärmar)
 • Släkten Mård (2 st pärmar)


Grensläkten 1869-1890


Sarasgården i Djurås by (1 pärm)


Kopior av Valborg Stombergs forskning, Carl Persson i By, Gagnef (2 st pärmar)


Svenska Antavlor nr 1-10 (1995-1999) och nr 1-10 (2000-2004)


Sorsele Bok 1, Samesläkter i Ammarnäsområdet

Sorsele Bok 2, Nybyggarsläkter i Ammarnäs


Mappar:

Olof och Kerstin Mobergs släktgård i Mon


Jöns Per Persson och Wik Anna Andersdotter

Persdotter i By, Gagnef, och sonen Nils Homman


Mases Olof Mattson Melin i Bodarna


Ättlingar till Simon Dybecken


Ett år i Mård Pers liv


Bönhuset i Brötjärna 100 år, 1884-1984
Böcker:

Vallonsläkter under 1600-talet, del 1

Författare: Allard-Guillaume


Mina Förfäder, En judisk släktkrönika

Författare: Rolf Leman


Munthe från Flandern 

Författare: Curt Munthe


I svenska fotspår   

Författare: Andres Küng                                 

12 Emigranter

Floda 1868-1930 (2 pärmar)

Gagnef  1866-1930 (6 pärmar)

Mockfjärd  (tillgänglig hos Karin Hedman-Larsson)


Dôm for te Amerika

(Om utvandringen från Gagnef Mockfjärd 1866-1930 av Dan Abrahamsson, Karin Hedman-Larsson, Yvonne Hellberg, Gunnel Malm, Lars-Olof Nordesjö, Lena Nordesjö, Nils Roos)

Utgiven av Gagnefs Hembygdsförening


Drömmen om Amerika

Författare: Gunnel Malm


Svenskamerikanska kyrkoarkiv

Utgiven av Emigrantinstitutet


Vägen västerut

Författare: Ingemar Antonsson