Byar och dess namn i Gagnef och Mockfjärd

Genom åren har i olika handlingar, kartor mm förekommit namn på byar och bydelar. En del finns kvar i nutid, medan andra av olika skäl har försvunnit.

Det finns ytterligare lokala benämningar som byborna använder sig av men som aldrig förekommer i arkivalierna.

Vägskäl, åker och äng, platser i skogen mm namngavs ofta av ortsbefolkningen.

Sammanställningen är gjord så att bydelarna är uppsatta under nuvarande huvudby.

Flera av de lokala benämningarna har upptagits på senare tid av t ex busstrafiken och finns på skyltarna vid hållplatserna.

Med kartor menas i de flesta fall storskifteskartorna.

Bynamn Del av nuv huvudortBynamn som försvunnitKyrkoarkivalierKartorVäg/Byskylt nutidAnm.
GimmenxNuv Mörtbodarna
Österbyx
Sifferboxxx
Djurmoxxx
Ytterbackaxxx
Utbyxxx
Bäckanxx
Djörmoxx
Djuråsxxx
Djurås byx
Kiltäppanxx
Färjbackenx
Skogenxxx
Ängenxxx
Näset xxxnot 1)
Mjälgenxxxnot 1)
Bodarnaxxx
Arvslindanxxx
Bäsnaxx
Ovanbäckenxxx
Utombäckenxxx
Björkaxxx
Sörbjörkaxxx
Byxxx
Ellhedenxxxx
Nysälxxx
SvedjanxxxVissa gårdar har skiftat by i
Lindanxxxkyrkoarkivalierna inom
Djurxxxdessa tre nuv. byar
Hovängetxxx
Ristaxxx
Monxxxx
Överbackaxxxnot 1)
Komtillmåttaxx
Bomsarvetxxx
Dunkarbackenx
Höje godsxxxDomböcker
Västtjärnaxxx
Östtjärnaxxx
Digeråkernx
Värnö gårdxxxDomböcker
StensarvetxxDomböcker. Bel ev invid Östtjärna
N. SandaxxDomböcker, not 1)
S. SandaxxDomböcker, not 1)
ÅsenxxDomböcker, not 1)
Gruvanxx
Grånäsxxnot 1)
Nordåkerxxx
Pellasgårdarnax
Törnebergxxx
Gagnefsbynxxx
Björkenxxxibl N. Björken
Nordbäckxxx
Berggårdenxxx
Älvnäsxx
Västerforsxxx
Gagnefx
Kyrkbynxx
Tjärnaxxx
Nedre Tjärnaxx
Övre Tjärnaxx
TallbackenxxI personalior, men ej i hfl
Grävxxx
Grådaxxx
Gärdexxx
Vårbyxxx
Österforsxxx
HedenxxNedre delen mot älven
Mojexxx
Gröntuvxx
Sörbynxx
S. GröntuvxSörgårdarna
N. GröntuvxNorrgårdarna
Prosgårdarnaxx
Hampgårdarnaxx
Larsgårdarnaxx
Bäckgårdarnaxx
Flygargårdarnaxx
Solsgårdarnaxx
Hansgårdarnaxx
Lundenxx
DigerbergetxxAvser Finntorpet vid Bästen
1) Södra Grånäs och Grånäs samtidigt i gamla skattelängder.
Södra Grånäs avser då byarna Mjälgen, Näset, Överbacka och de försvunna byarna Åsen, N. och S. Sanda
Mockfjärdxxx
Backenxdel av Heden
Ersholenxxxx
Grönvallenxx
Myrholenxxxx
Kyholenxxxdel av Västanbäcken
BorgshedenxxxxBorn tidig ben när byn låg vid älven
Jugasåkernx
LillstupxÄven Kraftstation
Nyåkernx
Nordanholenxxxx
Nordanbynxxxxx
Högsvedenxxx
Högbergetxxx
Holenxxxkan avse ngn av de övr. ---holen
Västanbäckenxxx
Västbynxx
Hedenxxx
Färmsnäsxxxx
Lindbynxxx
OxelforsenxKan också kallas Orselforsen
Präståkernx
Storbynxxx
Sör MockfjärdxSamlingsnamn för flera byar
Tanså hyttaxxxibl bara Hyttan eller Tansån
Kalvmyraxxx
Långmyraxxtillhört Gagnef vissa perioder
Bröttjärnaxxx
Sälxxx
Lögnäsetxxx