Föreningens medlemmar har möjlighet att ta del av den släktforskarlitteratur som vi har i vår föreningslokal, se litteraturförteckningen över vår boksamling,

Föreningen förfogar också över att antal CD-skivor varav flera finns inlagda i föreningens dator. Övriga finns tillgängliga i föreningslokalen.

Det finns många andra intressanta böcker som dokumenterar bygden, några kan fortfarande köpas eller beställas medan andra kan finnas tillgängliga på biblioteken.