1. Lagar och offentliga handlingar
 2. Diverse litteratur
 3. Soldater
 4. Riksheraldikerämbetet
 5. Sockendokumentation
 6. Svensk historia
 7. Resandelitteratur
 8. Utbildningslitteratur – Släktforskning
 9. Årsböcker
 10. Tidningar
 11. Antavlor och Släktkrönikor
 12. Emigranter

1. Lagar och offentliga handlingar

Statistik öfver Sverige 1855 (Grundad på offentliga handlingar) Carl af Forsell
Utgiven av: Rediviva

Sveriges Rikes lag 1734
Utgiven av: Gidlunds

2. Diverse litteratur

100 svenska dialekter
Författare: Fredrik Lindström

3. Soldater

Statistiskt sammandrag av Svenska indelningsverket, första bandet
Författare: C. Grill

Statistiskt sammandrag av Svenska indelningsverket, andra bandet
Författare: C. Grill

Svenska knektar
Författare: Lars Ericsson

Indelt soldat och Rotebonde
Författare: Elfred Kumm

Med Dalkarlar i fält
Författare: Casimir Laurin

Soldatforska, Hur jag finner mina militära förfäder
Författare: Lars Ericson Wolke, Sv Släktforskarförbund Handbok

Uniformen berättar, Från karoliner till kamouflage
Författare: Mikael Hoffsten

4. Riksheraldikerämbetet

Meddelande från Riksheraldikerämbetet, från 1934 -1945 (9st)
Ve Congrès International des Sciences Genèalogique à Stockholm 1960 (Femte internationella kongressen för vetenskaperna genealogi och heraldik i Stockholm 1960)

5. Sockendokumentation

Bethel 150 år
Föredrag av Nils Roos den 1 september 2018. Häfte

Bomärken i Gagnef och Mockfjärd

Bygga och bo i Dalarna
Författare:Roland Andersson, Örjan Hamrin och Daniels Sven Olsson

Bäsna, Gårdar och Släktförhållande
Författare: Bernt Ekholm

Det gamla Floda
Författare: E.R. Gummerus

Det älskade Gagnef
Utgiven av: Stiftelsen Gagnefs Minnesstuga

Från Gagnemäns näs
Ottilia Adelborg

Frälsefolk och och jordaskiften under medeltiden
Författare: Elis Härshammar

Föreningar i Gagnefs kommun (Inventering 2002-2003)
Utgiven av: Dalarnas folkrörelsearkiv

Gagnefsbyn, dokumentation av en by i Gagnefs socken
Utgiven av: Gagnefs Hembygdsförenings förlag. Sammanställd av Herman Lindberg för Gagnefs dokumentationsgrupp.

Gagnefsbyn i backspegeln
Författare: Sune Garmo

Gagnefs kyrka och kyrkogård
Författare: Arne Bohman, Stig Eklund och Alf-Göran Nisser

Gagnefsdräkten
Utgiven av:Stiftelsen Gagnefs Minnesstugas Förlag

Gimsbärke
Utgiven av: Studiecirkel i Gimsbärke

Gröntufs Gårdar ochSläkter
Författare: Gröntufs Bydokumentationsgrupp

Gröntufs bydokumentation, Häfte 1-3
Författare: Gröntufs Bydokumentationsgrupp

Hans Per Persson, Mästerfotograf från Djura
Utgiven av Leksands Kulturhus

Landskapsbok:
Dalarna
Utgivna av Utbildningsförlaget

Käringfund
Anna-Britta Norden

Leksands sockenbeskrivning Del l
Leksands socken 1539-1572, Sockenbor, Skatter, Tionde
Utgiven och kommenterade: Gunnar T. Westin

Leksands sockenbeskrivning Del ll
Tingsstället i Leksand
Sammanställd av: Ernst Leche

Leksands sockenbeskrivning Del lll
Rote och tunnlag som folkliga lagbildningar
Författare: John Granlund

Lindan, en bydokumentation
Redigerad av Ann-Christin Fjärsmans

Litteratur om Gagnef och Floda (Register)
Författare: Olle Wingborg

Mockfjärd genom tiderna
Författare: Börje Bergqvist, Utgiven av Mockfjärds Hembygdsförening

Mockfjärdsminnen
Sammanställd av Peter Lindholm, Utgiven av Mockfjärds Hembygdsförening

Om gamla Ludvika
Författare: Elin Sidner Olsson

På upptäcktsfärd i Gagnefs kommun
– om dess fäbodar i litteraturen. Författare: Olle Wingborg

Porten till Västerdalarna, byarna Färmsnäs och Högberget i Mockfjärd
Författare: Karin Hedman-Larsson

Resa i Dalarna 1765 (Dalarnas Hembygdsbok 1968-1969)
Författare: Johan Isac Adelswärd, Johan Gottlieb, Henric & Hans Jacob Gahn

Söckt och heligt
Anna-Britta Norden

Österfors en Gagnefsby, Folk och bygd i gången tid
Föfattare: E. Börje Bergsman

6. Svensk Historia

En bit av Sveriges historia
Utgiven av Utbildningsradion

Folkkulturens skepnader, Till folkdräktens genealogi
Utgiven av Folkskolans vänner

Genom Sveriges bygder, Skildringar af land och folk
Författare: Herm Hofberg

Himla många kungar (Nordiska muséet och Skansens årsbok)
Utgiven av Nordiska muséet

Massakern på Norrmalmstorg, Bönders kamp för frihet & inflytande
Claes-Göran Bergstrand

Minnets stigar, En resa bland svenska kyrkogårdar
Hans Hammarskiöld, Anitha Theorell och Per Wästberg

När svenskarna valde tronföljare, handlingar från riksdagen i Örebro 1810
Utgiven av Sveriges Riksdag

Så reste vi
Leif Kindblom

Vem är det? Svensk Biografisk årsbok
Författare: Hans Uddlin & Katrin Paabo

Vardagsslit och sjuårskrig
Författare: Carl Johan Aminoff

Västmanland, Frälsefolk och jordaskiften under medeltiden
Elis Härshammar

7. Resandelitteratur

Anor från landsvägen
Författare: Bo Lindwall

8. Utbildningslitteratur, Släktforskning

Almanacka för 500 år

Anor i folkupplaga
Författare: Lennart Börnfors

Domstolsforska
Författare: Claes Westling

Emigrantforska på nätet (Sveriges Släktforskarförbund, handbok nr 15)
Författare: Ted Rosvall & Anna-Lena Hultman

Emigrantforska steg för steg
Författare: Per Clemensson &Kjell Andersson

Emigrantforskning (Sveriges Släktforskarförbund, handbok nr 1)
Författare: Ted Rosvall & Anna-Lena Hultman

Finn din egen släktsaga
Författare: Per Clemensson & Kjell Andersson

Finn din släkt
Författare: Elisabet Thorsell & Ulf Berggren

Gamla tiders sjukdomsnamn
Författare: Olof Cronborg. Utgiven av Sveriges Släktforskarförbund

Gammal handstil, 3 pärmar
Kursmaterial framtaget av Yvonne Hellberg

Handbok i handskriftsläsning, ”Vad står det”? Tolka rätt
Författare: Ulf Berggren & Elisabeth Thorsell (Sveriges Släktforskarförbund, handbok 14)

Handledning i tolkning av gamla handskrifter
Författare: Torbjörn Wahlström och Thorulf Imselius

Handbok i Släkt- och Personforskning
Bengt Hildebrand/ Wahlström & Widstrands förlag

Kartforskning
Författare: Karl-Ingvar Ångström & Björn Johansson

Kulturhistoria för släktforskare
Författare: Jan Garnet

Kyrkböckerna berättar
Författare: Egil Johansson

Källkritik och Källhänvisningar (Sveriges Släktforskarförbund, handbok nr 11)
Författare: Michael Lundholm

Källhänvisningar i Disgen 2016 (Tillägg till handboken Källkritik och Källhänvisningar)
Författare: Michael Lundholm

Latin för släktforskare
Författare: Urban Sikeborg

Litteratur om Dalarna, Del 5 Litteraturen 1981-1990
Sammanställt av Olle Wingborg

Litteratur om Gagnef Floda, En kommun-2 socknar
Sammanställt avOlle Wingborg

Lärarhandledning till Min första släktbok

Läsebok för släktforskare
Författare: Henrik Anderö

Läsning av gamla handstilar
Författare: Alf Åberg

Mantalsforska (Sveriges Släktforskarförbund, handbok nr 10)
Författare: Magnus Bäckmark

Mantalslängderna
Författare: Håkan Skogsjö

Ordbok för släktforskare
Kent Andersson & Henrik Anderö

Ordbok för släktforskare
Författare: Henrik Anderö

Ordna ditt släktarkiv
Författare: Per-Olov Bergman, Ingemar Carlsson & Bo Nilsson

På jakten efter en hembygd
Författare: KG Jan Gustafsson & Carl Gustaf Holdar

Register för släkt- och hembygdsforskare
Författare: Carl-Erik Johansson & Stig Rådahl

Släkt och Härd nr 1-4 (2011) Skriv enkelt! (Mapp)
Genealogiska föreningen

Släktforskning i Danmark
Gitte Christensen & Kathrine Tobiasen

Släktforskning i Finland
Ritva Winter

Släktforskning i Norge
Rune Nedrud

Släktforska i städer
Bo Lindwall & Claes Westling, Sveriges Släktforskarförbund, handbok 18

Släktforskarens lilla faktabok
Utgiven av Sveriges Släktforskarförbund

Släktforskning för alla
Författare: Börje Furtenbach

Släktforska steg för steg (äldre och nyare utgåva)
Författare: Per Clemensson & Kjell Andersson

Släktforska vidare
Författare: Per Clemensson & Kjell Andersson

Släktforskarens uppslagsbok
Författare: Barbro Lunsjö

Släktforska utanför Norden
Författare: Thomas Fürth, Sveriges Släktforskarförbund, handbok 19

Släkt och hembygdsforskning
Författare: Ulf Beibom

Släktforska med DNA, från DNA-test till släktträd
Författare: Peter Sjölund, utgiven av Sveriges Släktforskarförbund

Släktnamn i Norden
Utgiven av: Svenska språknämnden

Släktjakten, reportage och tips om att hitta sina rötter. Bilaga till Släkthistoriskt Forum 5/2005 av Roland Classon
Författare: Roland Classon

1900-talet, liten släktforskarguide
Författare: Daniel Johnsson, Sveriges Släktforskarförbunds skriftserie nr 4

9. Årsböcker

Armborstet år 1954-1955; 1957; 1960; 1962; 1967-1970
Årsskrift för Kungliga Dalregementets Kamratförening

Av Båtsmän, Ryttare och Soldater
Sveriges Släktforskarförbund, årsbok 1988

Dalarna 2004 årgång 74
Utgiven av Dalarnas Fornminnes och Hembygdsförbund

Stadsbor i gångna tider
Sveriges Släktforskarförbund, årsbok 1989

Släktforskarnas Årsbok år 1995-2023
Utgiven av Sveriges Släktforskarförbund

10. Tidningar

Släkthistoriskt Forum, 1995-1999; 2000-2003; 2004-2008; 2020-2021

Dalfolk

Släkt, (3 mappar)
Utgiven av Släkthistoriskt forum

1 mapp med:
Svenska Smedsläkter; Namnregister år 2006-2009
Tidningen Smedforskaren nr 2-4 (2013); nr 1-4 (2014); nr 1-2 (2016)
Häften Svenska Smedsläkter nr 9-33 samt årsskrift 2010 (register Småland, Värmland och Östergötland)

1 mapp med:
Tunarötter nr 1-3 (2013); nr 1-4 (2014); nr 1 (2015) nr 3 2019; nr 1-3 2020

1 mapp med:
Från Finnskogsriket; nr 3-4
Härads Fjärding i Leksands socken 1741-1751, + en bilaga; En demografisk undersökning avMargareta Hedblom (1971)

Majstången; år 1936 och 1938 Leksands Hembygsförening
Måckelkrus Mockfjärds Hembygdsförening

11. Antavlor och Släktkrönikor

Ett hundra år gammalt foto som väckte min nyfikenhet
En mikrohistoria av Håkan Gelin, sammanställd i december 2017. Häfte

Östs forskning
1) Del 1 och 2, Forskning på släkter i Gagnef och Mockfjärd (2 st pärmar)
2) Del 1 och 2, Forskning på släkter i Gagnef och Mockfjärd (2 st pärmar)
Släkten Mård (2 st pärmar)

Grensläkten 1869-1890

Sarasgården i Djurås by (1 pärm)

Kopior av Valborg Stombergs forskning, Carl Persson i By, Gagnef (2 st pärmar)

Svenska Antavlor nr 1-10 (1995-1999) och nr 1-10 (2000-2004)

Sorsele Bok 1, Samesläkter i Ammarnäsområdet

Sorsele Bok 2, Nybyggarsläkter i Ammarnäs

Mappar:

Olof och Kerstin Mobergs släktgård i Mon

Jöns Per Persson och Wik Anna Andersdotter

Persdotter i By, Gagnef, och sonen Nils Homman

Mases Olof Mattson Melin i Bodarna

Ättlingar till Simon Dybecken

Ett år i Mård Pers liv

Bönhuset i Brötjärna 100 år, 1884-1984

Böcker:

Vallonsläkter under 1600-talet, del 1
Författare: Allard-Guillaume

Mina Förfäder, En judisk släktkrönika
Författare: Rolf Leman

Munthe från Flandern
Författare: Curt Munthe

I svenska fotspår
Författare: Andres Küng

12 Emigranter

Floda 1868-1930 (2 pärmar)

Gagnef 1866-1930 (6 pärmar)

Mockfjärd (tillgänglig hos Karin Hedman-Larsson)

Dôm for te Amerika
(Om utvandringen från Gagnef Mockfjärd 1866-1930 av Dan Abrahamsson, Karin Hedman-Larsson, Yvonne Hellberg, Gunnel Malm, Lars-Olof Nordesjö, Lena Nordesjö, Nils Roos)
Utgiven av Gagnefs Hembygdsförening

Drömmen om Amerika
Författare: Gunnel Malm

Svenskamerikanska kyrkoarkiv
Utgiven av Emigrantinstitutet

Vägen västerut
Författare: Ingemar Antonsson