Sida 2 av 2

Gagnefs-dagen 6 juli – Släktforskarveckan 2023

Torsdagen som var vår dag under veckan gav inte en bra start på dagen. Regnet strilade ner och vi som hade planerat med ett studiebesök uppe vid Berggården på eftermiddagen.

En gård uppe på Skinnarberget med mycket historia och enskilt belägen efter den gamla säkert betydande vägen mot Västerdalarna.

När föreläsningarna skulle börja så tog vi beslutet att ställa in eftermiddagens besök.

Men desto trevligare blev det, då lokalen fylldes snart till sista plats, ca 60-65 personer, kom och villa lyssna.

Lars-Olof Nordesjö började och berättade om forna tiders resande och gamla vägar genom Gagnef. Bara att man under lång tid behövde ”Inrikes pass” för att kunna förflytta sig inom landet.

Lena Dahlberg, nuv. ägare, men med sina anor från gården visade från sin forskning och förklarade hur gårdens ägare skiftat under åren. Hon visade också ett bildspel med foton

från ca 100 år tillbaka till nutid.

Nils Roos som varit henne behjälplig via sina studier av domböcker berättade bland annat om ett mål från 1691 som också gav mycket om hur samhället här i Gagnef var för över 300 år sedan.

Eftersom vädrets makter gjorde att vi stannade kvar vid föreningslokalen och det gjorde även flertalet intresserade och fick svar på många frågor och även passade på och gjorde inköp av böcker och kartor.

Alltså det blev ändå en positiv dag trots att det inte började muntert på morgonen.

Dessutom hade flera intresserade hört av sig i förväg och var förhindrade och det beslutades att byföreningen skulle genomföra programmet med besök någon dag längre fram under månaden.

Som kuriosa berättade Lena att gården var öde något decennium och 1980 spelades en del scener i filmen ”Rasmus på luffen” med Allan Edwall, Jarl Kulle m.fl in på platsen.

Årsmöte 2023 27 mars kl 18:30

Ett 25 tal medlemmar närvarande vid årsmötet och allt gick som oftast utan större debatt.

Vid valen fick vi två nya forskare; Bo Vikström och Ulla Nyman-Gustafsson invalda i styrelsen.

Inga-Lisa Lundgren hade avsagt sig omval och hon hade blivit avtackad för sitt mångåriga arbete vid senaste styrelsemötet.

Efter årsmötesförhandlingarna så höll Lars-Olof Nordesjö ett föredrag om

”Dödsorsaker och skamliga åkommor i Gagnef”

Från sitt yrkesliv hade han åtskilligt att berätta om hur orsaker påverkat befolkningen i Gagnef och hur sjukdomar, pester, epidemier m.m förekommit under de gångna seklerna.

Bra start på 2023 års verksamhet

Vårt öppna hus i Adelborgssalen lördag 21 januari lockade ett 40-tal besökare som ville få släktforskarhjälp och bli informerade om släktforskarprogram, – och inte minst om DNA-forskning.

Dessutom kunde man njuta av Lars Liss stora samling av gamla bilder från Gagnef och Mockfjärd.

Medlemsmötet i Bodarnas bystuga onsdagen den 23 november lockade över 30 intresserade för att lyssna på.

Lena Norberg från Lantmäteriet i Gävle, som visade en del av Lantmäteriets kartskatt och informerade om hur man ska göra för att kunna ta del av den.

Informationsträffen i Aktivitetshuset om olika registreringsprogram lockade ett 25-tal intresserade. Roger Mattsson visade vad man kan göra med programmet Min släkt och Lars Ungerswen och Leif Hansson berättade om sina erfarenheter med Disgen.

 

Gästgivarbodarna bjöd på en fin berättarkväll

Gästgivarbodarna bjöd på en fin berättarkväll där ett 20-tal medlemmar fick ta del av hur fäbodlivet har sett ut under tiderna som varit, och om fäbodkullor som fick jobba hårt men som ändå älskade fäbodlivet.

Nedan en bild på när Pell Anna Persdotters son Per från Mockfjärd stod i begrepp att utvandra till USA år 1881. Trugorna (snöskorna) för hästen ligger på kofferten.

Pell Anna följde så småningom efter Per och bosatte sig hos honom i Blomkest USA.

 

Nyare inlägg »