Styrelsen för verksamhetsåret 2024 består av:

Ordförande: Roger Mattsson, info@gagnefsslaktforskarforening.se
Birgitta Classon
Lars-Olof Nordesjö
Claes Svedberg
Yvonne Hellberg
Bengt-Åke Permats
Suppleant: Bo Vikström
Suppleant: Ulla Nyman-Gustafsson

Från vänster: Birgitta Classon, Claes Svedberg, Ulla Nyman-Gustafsson, Roger Mattsson, Bo Vikström, Lars-Olof Nordesjö, Yvonne Hellberg och Bengt-Åke Permats