Nedanstående register över de ekonomiska kartorna och som berör byar och fäbodar i Gagnefs socken, är upprättat av Nils Roos.

Kartorna flygfotograferades under 1960-talet, och visar hur hemman och fastigheter såg ut innan 1996 års omarrondering.

Kartorna finns hos lantmäteriet under historiska kartor.

Ekonomiska kartor som berör Gagnefs socken.

Kartbladens beteckning.
12 E9j      Salån                         Skallbodarna, Jansolars, Fagerberget, Salån, Risåsa, Höglindan

12 F 8a     Kittberget

12 F8b      Långmyran               Tansväggen, Brynberget, Saxdalen

12 F9a      Bastberget                 Bastberget, Grävenberget, Grönplan,  Lungmyrorna, Halfvards backe, Gröntuvs  utskog

12 F9b      Södra Tansbodarna   Södra Tansbodarna, Prästbodarna, Stockgropen

12 F9c      Dragberget

13 E0j       Hag-Risåsa               Mossarn, Mossarberget, Nyberget, Aftonvardssmyren, Harpikmyren

13 E1j       Sälje                          Långsjön, Lillstup, Grängsmyren Igeltjärnssveden, Trollkärringsholan

13 E2j        Bäckbyn

13 F0a       Gästtjärnsberget       Gästtjärnsberget, Gräsberget, Alten, Tansån, Svarttjärn, Jugasberget

13 F0b       Backbodarna            Västtjärnslindan, Ösjöbodarna, Backbodarna, Norra Tansbodarna samt Rosen, norra                                                            delen av Tansen

13 F0c       Tryssjöbodarna         Tryssjöbodarna, Tryssberget, Ershols klack och Noran

13 F1a       Mockfjärd                 Mockfjärd och skogen söderut mot Alten och Myrflaten

13 F1b       Brötjärna                  Brötjärna, Säl och skogen söderut mot Ösjön

13 F1c       Hålbodarna               Bästen, Holbodarna,  Väckarbodarna, Grånsbodarna, Finntorpet, Lindbodarna,                                                                      Porsmyren,  Gettjärn

13 F1d       Gästgivarbodarna      Gästgivarbodarna, Köttleberget och Arvslindans fäbodskog

13 F2a        Högsveden                Lindbyn, Nordanholen och skogen norrut mot Floberget och Gråbodarna

13 F 2b       Nysäl                        Hovänget, By, Rista, Nysäl och Lindbyns kraftstation samt skogen norrut mot                                                                      Skogtjärn

13 F2c         Arvslindan               Arvslindan, Djurås, Bodarna, Svedjan, Björka, Djur och skogen söderut mot                                                                        Björkaberget och Porsmyren

13 F2d        Bäsna                        Bäsna, Ytterbacka, Utby och skogen söderut mot Köttleberget och Stora Osen

13 F2e        Repbäcken

13 F3a        Hissberget                 Hedby i Djura och skogen söderut mot Björkbodarna och Kättjarsbodarna

13 F3b        Gagnef                      Kyrkan, Västerfors, Gagnefsbyn och skogen söder därom till Skogtjärn

13 F3c        Djurås                       Gröntuv och skogen österut mot stora kraftlinjan. Esttjärn och söder ut mot E 16.                                                                 Älvarnas förening och Färjbacken

13 F3d        Sifferbo                     Sifferbo, Bäckan och skogen norrut mot Björktjärn, Nybodarna, Solsbodarna och                                                                 halva Gimmen

13 F3e        Gimsbärke

13 F4b        Djura                         Tjärna, Österfors, Djura, Rälta, Gräv och Ål-Kilen samt skogen öster om Gräv

13 F4c        Moje                          Moje och skogen norrut mot Ålheden, Långsberget, Suren, Svensbodarna och  Stora                                                            Helgås samt i öster mot stora kraftlinjan

13 F4d        Tjärnbodarna             Tjärnbodarna, Mörtbodarna och norra Gimmen

13 F4e        Övre Valsan               Gimbodarna och Österviken i Gimmen